Žurnāli

UZ MARTA NUMURA VĀKA

Dr. med. Sandra Valeiņa, MD, MSc, FEBO, PhD, pediatrijas oftalmoloģe

 “Mīļais, kāp debesīs, pētī —

Kā sniegi krīt, —

No kā var lietus līt,

Krīti, lai zini, kā ir, kad krīt.

Ja gribi lidot rīt.

Mīļais, kāp debesīs, tur acis mīt,

Ar kurām pasauli ieraudzīt.”

/Ojārs Vācietis/

Dzīvē viss ir saistīts, visu mūžu mācāmies redzēt kopējo bildi, iekļaut visu un visus, mācāmies mīlēt šeit un tagad. Profesore Ludmila Vīksna dzīvesgudra klīnicista atbildēs rāda mērķa nozīmi jebkurā vecumā, ārsta pieredzes nozīmību, māca “gūt gandarījumu, darot savu darbu, būt tolerantiem savstarpējā saskarsmē” un mācīties vērtēt sevi. Paldies profesorei gan par konkrētiem infektoloģijas atzinumiem, gan vispārcilvēciskām viedām atziņām!

Dzīves pieredzi un mācības jaunie ārsti apgūst gan universitātē, gan ikdienas darbā, gan sadzirdot savu skolotāju teiktos pieredzes vārdus. Doctus galvenās redaktores Diānas Ričikas raksts par simulācijām medicīnā parāda vēl citu veidu, kā mūsdienās varam mācīties pasauli. Dažādas iespējas izspēlēt, izmēģināt, atdarināt, pieredzēt dažādu veidu ārstniecību, ietverot loģistiku, situācijas analīzi, komandas darbu, konkrētas ārstniecības manipulācijas un operāciju veidus.

Pētot, krītot, atveroties un palīdzot — mācot gan konkrētas lietas, gan vispārīgu pieeju, katrs žurnāla raksts dod iespēju salīdzināt savu un citu mediķu darbu, dod iespēju mācīties, dod iespēju attīstīt sevi un apjaust ārsta profesijas nozīmi, skaistumu un iespējas.

Uz augšu ↑