Aknu slimību esamība saistīta ar paaugstinātu Covid-19 izraisītu komplikāciju un nāves risku

Doctus . | 2020. gada 19. maijs

Pacientiem, kuriem jau ir aknu slimības, ir lielākas nevēlamu Covid-19 seku risks nekā pacientiem bez aknu slimībām.

Pētījuma sākumā tika izvirzīta hipotēze, ka pacientiem ar aknu slimībām ir paaugstināts nevēlamu Covid-19 notikumu risks. Lai pārbaudītu šo hipotēzi, pētnieki analizēja 49 miljonu ASV pacientu elektroniskos medicīnas ierakstus. Tika identificēti 2780 Covid-19 pacienti, no tiem 250 (9 %) bija aknu saslimšanas, tai skaitā 50 pacientiem (1,8 %) bija ciroze.

Pacientiem ar aknu slimībām bija augstāks mirstības risks (RR=2,8; p<0,001).  Pēc rezultātu samērošanas risks saglabājās augsts (RR=3,0).

Pacientiem ar cirozi relatīvais  risks bija vēl lielāks, salīdzinot ar tiem, kuriem nebija aknu slimību (RR=4,6). Pacientiem ar aknu slimībām novēroja arī vairāk blakus saslimšanu, lielai daļai bija hipertensija (68 %) un cukura diabēts (48 %).

Pētnieki iesaka ārstam novērtēt Covid-19 pacientus, lai noteiktu iepriekš pastāvošu aknu slimību, kā arī citas augsta riska blakus slimības. Ņemot vērā pacientu ar cirozi augsto risku, būtu savlaicīgi šie pacienti jāizolē, intensīvi jāuzrauga un agrīni jādiagnosticē Covid-19.

Pacientiem ar ne–alkohola taukaino aknu slimību parasti ir arī tādas blakus slimības kā cukura diabēts, hipertensija un sirds un asinsvadu slimības, kas neatkarīgi palielina mirstības risku no Covid -19, paaugstinātais mirstības risks saglabājās arī pēc šo stāvokļu kontroles, līdz ar to pacientiem ar aknu slimībām jāpievērš pastiprināta uzmanība Covid-19 pandēmijas apstākļos.

AVOTS: Singh S, Khan A. Clinical Characteristics and Outcomes of COVID-19 Among Patients with Pre-Existing Liver Disease in United States: A Multi-Center Research Network Study. Gastroenterology, online May 3, 2020.

Uz augšu ↑