Žurnāli

UZ MAIJA NUMURA VĀKA

Dr. Justīne Rudzīte–Rjabceva, ģimenes ārste un dietoloģe no Liepājas

 Ar vislielāko interesi Doctus maija numurā lasīju interviju ar asoc. prof. Viesturu Ligutu, kurš bija arī mans pasniedzējs, — par viņa dzīvi, karjeru, gūtajām atziņām. Guvu vēl vienu apstiprinājumu tam, ka jāizlasa grāmata “Būt mirstīgam”, un jau iegādājos to grāmatnīcā. Studiju laikā tiekam sagatavoti tam, kā izveseļoties un būt veselam, bet neesam gatavi tam, ka nāve ir normāla dzīves sastāvdaļa. Profesors saka: “Mūsdienu sabiedrība ir egoistiski orientējusies uz materiālajām vērtībām,” — un uzsver, cik strauji tās mainās pacientam ar politraumu vai slimību, kas liek pārvērtēt dzīves vērtības. Bet pašreiz mums ir lieliska iespēja to izdarīt arī veseliem, tikai izolācijā.

Ģimenes ārstiem cīņai ar pašu un pacientu aizspriedumiem noderīgs raksts par statīniem. Pēdējā laikā jautājums par to, kas rada demenci — statīni vai statīnu nelietošana —, ir aktuāls arī manā praksē. Paldies par faktiem, ko varēšu izmantot pacientu motivācijas un līdzestības veidošanā.

Uz augšu ↑