Bieži lietotie hipertensijas medikamenti var samazināt kolorektālā vēža risku

Doctus . | 2020. gada 7. jūlijs

Medikamenti, kas parasti tiek izrakstīti augsta asinsspiediena ārstēšanai, var samazināt arī kolorektālā vēža risku, secināts pētījumā.

Līdz šim bija pretrunīgi viedokļi par to, vai angiotenzīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori un angiotensīna receptoru blokatori (ARB) ietekmē kolorektālā vēža risku. Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp šo grupu medikamentu lietošanu un kolorektālā vēža risku. Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, kurā iekļāva pacientus virs 40 gadu vecuma , kuriem tika veikta kolonoskopija 2005. – 2013.gadā. Pētījumā neiekļāva tos pacientus, kuriem atklāja kolorektālo vēzi mazāk kā 6 mēnešus pēc sākotnējās kolonoskopijas, kuriem iepriekš jau bija kolorektālais vēzis, iekaisīga zarnu slimība un kolektomija.  Primārais pētījuma iznākums bija diagnosticēts kolorektālais vēzis 6 – 36 mēnešus pēc sākotnējās kolonoskopijas. Tika rēķināta samērota draudu attiecība starp kolorektālo vēzi un AKE inhibitoru/ ARB lietošanu (>=180 lietošana 5 gadu laikā pirms kolonoskopijas), datu analīzē tika iekļauti 23 iespējamie jaucējfaktori.

Pētījumā iekļāva 187 897 pacientus, kuriem veikta kolonoskopija, no tiem 30 856 (16,4 %) lietoja AKE inhibitorus/ ARB. 853 (0,45 %) diagnosticēja kolorektālo vēzi 6 – 36 mēnešus pēc veiktas kolonoskopijas.

AKE inhibitoru/ ARB lietošana bija saistīta ar zemāku kolorektālā vēža risku pirmo 3 gadu laikā pēc kolonoskopijas (HR=0,78; 95 % TI [0,64 – 0,96]).

Pētnieki secināja, ka AKE inhibitoru / angiotenzīna receptoru blokatoru lietošana ir saistīta ar zemāku kolorektālā vēža risku.

 

AVOTS: Cheung KS, Chan EW, Seto WK, et al. ACE (Angiotensin-Converting Enzyme) Inhibitors/Angiotensin Receptor Blockers Are Associated With Lower Colorectal Cancer Risk. Hypertension, 2020.

Uz augšu ↑