Covid-19 rezultātā radies nieru bojājums ir saistīts ar augstākiem mirstības rādītājiem slimnīcā

Doctus . | 2020. gada 24. septembris

Daudziem pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 attīstās arī nieru bojājums vai akūta nieru trauma. Pētnieki analizēja incidenci, riska faktorus un prognozi pacientiem ar Covid-19 un akūtu nieru bojājumu.

Pētījumā iekļāva 1392 pacientus ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi.

Pētnieki atklāja, ka pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 bieži stacionēšanas laikā tiek diagnosticēts arī akūts nieru bojājums, lielākajai daļai 7 dienu laikā pēc stacionēšanas. Mirstība stacionārā bija 10 % pacientiem bez nieru bojājuma pret 72 % pacientiem ar akūtu nieru bojājumu. Pēc samērošanas ar iespējamiem jaucējfaktoriem, akūts nieru bojājums bija saistīts ar piecas reizes lielāku nāves iespējamību slimnīcā. Jo smagāks bija nieru bojājums, jo augstāka nāves iespējamība. Faktori, kas bija saistīti ar augstāku akūta nieru bojājuma risku bija smaga Covid-19 norise, augsts kreatinīna līmenis asinīs, zems noteiktu imūno šūnu skaits un augsts olbaltumvielu fragmentu, kas paaugstina asins trombu veidošanos, līmenis asinīs.

Pētnieki atzīst, ka akūts nieru bojājums ir cieši saistīts ar mirstību un nieru funkcija ir jāuzrauga ļoti cītīgi pacientiem ar Covid-19. Pētījumu jāturpina, lai noskaidrotu mehānismu, kādēļ akūts nieru bojājums tik ļoti paaugstina priekšlaicīgas nāves risku pacientiem ar Covid-19.

 

 

AVOTS: Cheng Y, Luo R, Wang X, et al. The Incidence, Risk Factors, and Prognosis of Acute Kidney Injury in Adult Patients with Coronavirus Disease 2019. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2020; CJN.04650420

Uz augšu ↑