Žurnāli

Giotrif®/Gilotrif® devas pielāgošana samazina zāļu nevēlamo blakusparādību biežumu un intensitāti, neietekmējot efektivitāti

2018. gada 21. septembris

RealGiDo pētījuma rezultāti liecina, ka Giotrif®/Gilotrif® (afatiniba*) pirmās līnijas terapijas devas korekcija neietekmē vidējo ārstēšanas ilgumu un laiku līdz slimības progresēšanai, kas ir 18,7 un 20,8 mēneši. Klīniskajā pētījumā novērotais afatiniba drošuma profils neliecināja par jauniem drošuma signāliem.

Boehringer Ingelheim paziņoja rezultātus no klīniskā novērojuma, kurā vērtēja Giotrif®/Gilotrif® (afatiniba) devas pielāgošanas ietekmi uz drošumu un efektivitāti pacientiem ar pozitīvu epidermālā augšanas faktora receptora (epidermal growth factor receptor, EGFR) mutāciju un izplatītu nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV). Šajā pētījumā pierādīts, ka afatiniba devas pielāgošana palīdz uzlabot zāļu panesamību pacientiem, vienlaikus saglabājot ārstēšanas efektivitāti, un samazina zāļu izraisītu reakciju biežumu un intensitāti. Šos atklājumus, kuri saskanēja ar klīniskajiem pētījumiem, tiešsaistē publicēja Amerikas Klīniskās onkoloģijas biedrība (American Society of Clinical Oncology, ASCO) pirms tās gadskārtējās 2018. gada konferences. 

“Klīniskajos pētījumos jau ir novērots, ka varētu būt iespējama afatiniba devu pielāgošana atkarībā no panesamības, lai kontrolētu zināmās blakusparādības, neietekmējot efektivitāti,” atzina pētījuma pētnieks Balazss Halmoss, M.D. un Ņujorkas Bronksas klīnikas Montefiore Einstein Center for Cancer Care Krūškurvja un galvas/kakla onkoloģijas nodaļas direktors un klīniskās medicīnas profesors. “Šajā pētījumā mums ir izdevies labāk izprast to, kādu ietekmi reālajos apstākļos rada afatiniba devas pielāgošana, pacientiem ar EGFR mutāciju pozitīvu plaušu vēzi.” 

RealGiDo tika apskatīti 228 pacienti ar EGFR mutāciju pozitīvu plaušu vēzi no 13 valstīm. Vidējais ārstēšanas ilgums un laiks līdz slimības progresijai bija 18,7 mēneši un 20,8 mēneši, un to neietekmēja samazināta sākumdeva vai devu korekcija. Kopējā zāļu nevēlamo blakusparādību sastopamība pacientiem, kuri sākotnēji lietoja <30 mg devu, bija līdzīga kā pacientiem, kuri sākotnēji lietoja ≥40 mg devu. Afatiniba ieteicamā deva ir 40 mg iekšķīgi vienreiz dienā. Turklāt šajā pētījumā nenovēroja jaunus drošuma signālus, un 3. pakāpes nevēlamās blakusparādības un būtiskas blakusparādības radās 25% un 5% dalībnieku.

“Rezultāti no RealGiDo pētījuma, kurā analizēta afatiniba lietošana reālajos apstākļos, nodrošina ārstiem jaunāko informāciju, kas var palīdzēt pielāgot afatiniba devu, pacientu ar izplatītu plaušu vēzi individuālām vajadzībām,” atzina Dr. Viktorija Zazuļina, Boehringer Ingelheim Solīdo audzēju onkoloģijas virziena globālā vadītāja. “Reālajos apstākļos iegūtiem datiem ir svarīga nozīme, jo mēs palielinām savu izpratni par vēža ārstēšanai paredzēto zāļu darbību ārpus klīnisko pētījumu vides.” 

*Afatinibs vairākās valstīs, to vidū ES, Japānā, Ķīnā, Taivānā un Kanādā ir apstiprināts ar tirdzniecības nosaukumu Giotrif®, ASV – ar tirdzniecības nosaukumu Gilotrif®, bet Indijā ar tirdzniecības nosaukumu Xovoltib®; šīs zāles paredzēts lietot pacientiem ar noteiktu veidu EGFR mutāciju pozitīvu NSŠPV. Afatinibs ir apstiprināts arī ES, ASV un citu valstu tirgū lietošanai terapijā pacientiem ar izplatītu plakanšūnu plaušu vēzi, kam slimība ir progresējusi pēc ārstēšanas ar platīna bāzes ķīmijterapiju (vai tās laikā). Citās pasaules valstīs afatinibu pārbauda veselības nozares kompetentās iestādes. Reģistrācijas nosacījumi dažādās valstīs atšķiras; lūdzam skatīt lokāli apstiprināto zāļu informāciju.

Par Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ir viens no 20 pasaules vadošajiem farmācijas uzņēmumiem. Boehringer Ingelheim korporatīvā vadība atrodas Ingelhaimā, Vācijā, taču Boehringer Ingelheim šobrīd ir apmēram 50 000 darbinieku visā pasaulē. Ģimenei piederošais 1885. gadā dibinātais uzņēmums lielu uzmanību velta izpētei, attīstībai un ražošanai, kā arī jaunu, cilvēkiem paredzētu un veterināru zāļu ar augstu terapeitisko vērtību izplatīšanai.

Plašāka informācija par Boehringer Ingelheim ir pieejama tīmekļvietnē www.boehringer-ingelheim.com vai gada pārskatā http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Kontaktinformācija:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048

Tālr.: 67240011

SC-LV-00074

Ja Jums radušies jautājumi, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: MedicalInformationService.RIG@Boehringer-Ingelheim.com 

Par novērotajām zāļu blakusparādībām ziņojiet: PV_local_Latvia@boehringer-ingelheim.com