Žurnāli

Antikoagulantu attīstības mērķis — dzīves kvalitātes uzlabošana pacientam.

2017. gada 17. oktobris

2017. gada 12.—13. oktobrī Vīnē (Austrijā) norisinājās desmitā Boehringer Ingelheim rīkotā konference Anticoagulation Academy, kur tikās vadošie medicīnas speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts ar antikoagulantiem.

Konferences mērķis bija raisīt starpdisciplināru diskusiju par perorāli lietojamo antikoagulantu efektivitāti un pacientu drošuma profilu, uzsvērt pieaugošo pierādījumu skaitu, lietojot ne–vitamīna K antagonistu antikoagulantus jeb non–vitamin K oral anticoagulants (NOAK) priekškambaru fibrilācijas un vēnu trombembolijas pacientiem, lai mazinātu insulta gadījumu skaitu, kā arī par specifiskiem antidotiem informēt speciālistus, kuri ikdienas praksē ordinē kādu no NOAK.

Medijiem veltītā informatīvā sanāksmē konferences pirmajā dienā piedalījās arī Doctus pārstāvis.

Asoc. prof. John W. Eikelboom (Kanāda) stāstīja par priekškambaru fibrilācijas (PF) pārvaldību, galvenajiem izaicinājumiem un nākotnes perspektīvām, terapijā ordinējot antikoagulantus. Viņš uzsvēra galvenos faktorus, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties antikoagulantus, kā arī to, ka zāļu testēšanu nevajag pārtraukt, tiklīdz tās nonāk tirgū, bet jāturpina arī pēc tam.

Profesors iepazīstināja ar diviem neseniem pētījumiem. Pirmajā — RE–CIRCUT® — zemāks asiņošanas risks tika konstatēts katetrablācijas procedūrā un pēc tās pacientiem, kuri bez pārtraukuma dabigatrānu lietojuši, salīdzinot ar varfarīnu. Otrajā — RE–DUAL PCI — konstatēts dubultā terapija (dabigatrāns un P2Y12 antagonists) ievērojami pazemina asiņošanas risku, salīdzinot ar trīskāršo terapiju, kur pievienots varfarīns.

Asoc. prof. Anna Tomaszuk–Kazberuk (Polija) uzsvēra pacienta kā partnera lomu veiksmīgas ārstēšanas rezultātā. Konstatēts, ka šobrīd pacienti nav informēti par savu veselības stāvokli, iespējamiem riskiem un medikamentozās terapijas variācijām.

Pētījumā, kur PF pacientiem tika vaicāts, vai viņi var nosaukt slimību, ar ko sirgst, tikai puse aptaujāto to spēja, tāpat tikai puse no pacientiem zināja, ka viņu slimība palielina varbūtību trombozes attīstībai.

93 % pacientu vēlas būt informēti par iespējamiem antidotiem, lietojot antikoagulantus, bet tikai 13 % atminas sarunu ar ārstu, kur šāda iespējamība tikusi pieminēta. 61 % respondentu apgalvo, ka jūtas ļoti atviegloti, zinot, ka ir antidots neatliekamu situāciju gadījumā.

Noslēgumā mediju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar pacienta stāstu par pieredzi, lietojot gan varfarīnu, gan NOAK, uzskatāmi uzsverot dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc NOAK lietošanas sākšanas.