Žurnāli

ASCO* 2017. gada kongresā ziņo par daudzsološiem dzīvildzes rezultātiem

2017. gada 10. jūlijs

Perorāli lietots nintedanibs kombinācijā ar standarta ķīmijterapiju (pemetrekseds/cisplatīns) par 46% samazināja slimības progresijas risku pacientiem ar neoperablu ļaundabīgu pleiras mezoteliomu (ĻPM), salīdzinot ar placebo un standarta ķīmijterapiju.[1] Nintedaniba pievienošana standarta ķīmijterapijai pagarināja arī kopējo dzīvildzi (OS; overall survival).[1]

Amerikas Klīnisko onkologu biedrības (ASCO) 2017. gada kongresa laikā Boehringer Ingelheim iepazīstināja ar randomizēta, dubultakla, placebo kontrolēta 2. fāzes pētījuma LUME-Meso rezultātiem. Nintedanibam*, kas ir perorāli lietojams trīskāršs angiokināzes inhibitors, pierādīta ilgāka bezprogresijas dzīvildze (PFS; progression free survival, primārais mērķa kritērijs) un kopējā dzīvildze (OS; sekundārais mērķa kritērijs), pievienojot to standarta pirmās līnijas ķīmijterapijai ar pemetreksedu/cisplatīnu, salīdzinot ar tikai ķīmijterapijas izmantošanu pacientiem ar ļaundabīgu pleiras mezoteliomu.[1] Šajā pētījumā terapiju ar nintedanibu vai placebo pēc ķīmijterapijas pabeigšanai turpināja līdz slimības progresijai vai toksicitātes pazīmju konstatēšanai. [1]

Ļaundabīga pleiras mezotelioma ir rets krūškurvja vēzis, kas veido mazāk nekā 1%  no visiem vēža gadījumiem un ko nereti saista ar ilgstošu azbesta iedarbību.[2] ĻPM slimniekiem ir slikta prognoze. Piecus gadus pēc diagnozes noteikšanas dzīvi ir mazāk par 10% pacientu.3 Atkarībā no šūnu veida vai histoloģisko izmeklējumu rezultātiem izšķir trīs ĻPM apakštipus - epiteloīda, bifāziska un sarkomatoīda ļaundabīga pleiras mezotelioma. Visbiežāk sastopams epiteloīdais tips, ko novēro 50 - 70% visu diagnosticēto gadījumu.[4]

2. fāzes pētījuma LUME-Meso aktualizētie dati liecina, ka, pievienojot standarta ķīmijterapijai perorāli divreiz dienā lietojamo nintedanibu, gandrīz uz pusi samazinājās slimības progresijas risks.[1] Kopējā pētījuma populācijā (pacienti ar epiteloīdu vai bifāzisku šūnu apakštipu) tas samazinājās par 46%, būtiski par 3,7 mēnešiem uzlabojās PFS mediāna (9,4 mēneši nintedaniba grupā salīdzinājumā ar 5,7 mēnešiem placebo grupā), salīdzinot ar tikai standarta ķīmijterapijas un placebo lietošanu. Pacientiem ar epiteloīdo šūnu apakštipu nintedanibs kombinācijā ar ķīmijterapiju uzrādīja par 4 mēnešiem garāku bezprogresijas dzīvildzes ieguvumu (9,7 mēneši nintedaniba grupā salīdzinājumā ar 5,7 mēnešiem placebo grupā).[1]

Pacientiem, kas papildus ķīmijterapijai lietoja nintedanibu, veicot primāro OS analīzi, konstatēja daudzsološu OS mediānas uzlabošanos par 4,1 mēnesi (18,3 mēneši nintedaniba grupā salīdzinājumā ar 14,2 mēnešiem placebo grupā), nesasniedzot statistisku ticamību.[1] Līdzīgi kā bezprogresijas dzīvildzes gadījumā arī kopējā dzīvildzes mediāna pacientiem ar epiteloīdo šūnu tipu bija garāka, t.i., 20,6 mēneši nintedaniba grupā, salīdzinot ar 15,2 mēnešiem pacientiem, kas saņēma tikai ķīmijterapiju.[1]

Eksperimentālās kombinācijas ar nintedanibu drošums bija tieši tāds kā paredzēts.[1] Visbiežāk novērotā ≥3. pakāpes blakne bija neitropēnija (patoloģiski zems specifisku balto asinsķermenīšu - neitrofīlo leikocītu līmenis), nintedaniba grupā 43,2% salīdzinājumā ar 12,2% placebo grupā; febrilas neitropēnijas rādītāji bija zemi (2,3% salīdzinājumā ar 0%). Blakusparādības, kuru dēļ tika pārtraukta terapija, novēroja reti. Nintedaniba grupā terapiju pārtrauca mazāk pacientu nekā placebo un ķīmijterapijas grupā (3 pacienti salīdzinājumā ar 7 pacientiem; 6,8% salīdzinājumā ar 17,1%).[1] Reti novēroja blakusparādības, kas raksturīgas anti-angioģenēzes preparātiem (piemēram, hipertensija, asiņošana, trombemboliski notikumi).[1]

Boehringer Ingelheim korporatīvo komunikāciju viceprezidents un globālais vadītājs onkoloģijas jomā Dr. Mehdi Šahidi (Corporate Vice President and Global Head of Oncology, Mehdi Shahidi) komentēja: “Mēs priecājamies, ka  nintedaniba pievienošana standarta pirmās līnijas ķīmijterapijai var būtiski uzlabot pacienta galarezultātu. Ļaundabīga pleiras mezotelioma ir grūti ārstējama slimība, un šie rezultāti ir vēl viens iedvesmojošs solis, īstenojot Boehringer Ingelheim apņemšanos, nodrošināt inovatīvas terapijas iespējas pacientiem ar ļaundabīgām slimībām.”

Šobrīd turpinās nintedaniba 3. fāzes pētījums LUME-Meso [NCT01907100], pacienti pētījumā tiek iekļauti pētījumu centros visā pasaulē. Nintedaniba mērķis ir VEGF, FGF, PGF, Src receptori un Abl signālu pārvade, kas iesaistīti ļaundabīgas pleiras mezoteliomas attīstībā.

*Nintedanibs ar tirdzniecības nosaukumu VARGATEF® ir reģistrēts ES un vairāk nekā 20 pasaules valstīs lietošanai kombinācijā ar docetakselu pēc pirmās līnijas ķīmijterapijas pieaugušiem pacientiem ar lokāli progresējošu, metastātisku vai lokāli recidivējošu nesīkšūnu plaušu vēzi  ar adenokarcinomas histoloģisko variantu. Nintedanibs nav reģistrēts citām onkoloģiskām diagnozēm. 

Par Boehringer Ingelheim

Farmācijas uzņēmums Boehringer Ingelheim vairāk nekā 130 gadus nodarbojas ar pētniecību un inovatīvu zāļu radīšanu cilvēkiem un dzīvniekiem. Boehringer Ingelheim ir viens no farmācijas industrijas 20 vadošajiem uzņēmumiem un līdz pat šai dienai - ģimenes uzņēmums. Ik dienu aptuveni 50 000 darbinieku rada inovācijas trīs nozarēs – zāles cilvēkiem, veterinārās zāles un bioloģiskas izcelsmes zāļu ražošanā. 2016. gadā Boehringer Ingelheim neto pārdošanas apjomi sasniedza apmēram 15,9 miljardus eiro. Vairāk nekā trīs miljardi eiro, kas atbilst 19,6% neto pārdošanas apjoma, tika ieguldīti izpētē un attīstībā. Vairāk informācijas: www.boehringer-ingelheim.com

Atsauces

1. Nowak A. et al. Mature overall survival (OS) results from the LUME-Meso study of nintedanib (N) + pemetrexed/cisplatin (PEM/CIS) vs placebo (P) + PEM/CIS in chemo-naïve patients (pts) with malignant pleural mesothelioma (MPM). (Abstract #8506) at American Society of Clinical Oncology, Chicago, June 5, 2017.

2. Moore A. et al. Malignant mesothelioma. Orphanet J Rare Dis. 2008; 3(34).

3. The American Cancer Society. Mesothelioma. Pieejams: https://www.cancer.org/cancer/malignant-mesothelioma/detection-diagnosis-staging/survival-statistics.html  [pēdējo reizi citēts 2017. gada jūnijā]

4. Mesothelioma Group. Pieejams:  https://www.mesotheliomagroup.com/mesothelioma/cell-types/epithelioid/ [pēdējo reizi citēts 2017. gada jūnijā]

Kontaktinformācija:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

G.Astras iela 8b, Rīga, LV-1082

Tālr.: 67240011, fakss: 67240012

Ja Jums radušies jautājumi, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi:

MedicalInformationService.RIG@Boehringer-Ingelheim.com

Par novērotajām zāļu blakusparādībām ziņojiet: PV_local_Latvia@boehringer-ingelheim.com.

Recepšu zāles. Informācija medicīnas speciālistiem. Sīkāka informācija par zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā: www.ema.europa.eu

*ASCO- Amerikas Klīnisko onkologu biedrība