Žurnāli

Boehringer Ingelheim paziņo, ka SENSCIS klīniskajā pētījumā sasniegts tā primārais mērķa kritērijs

2019. gada 27. jūnijs

III fāzes pētījums pierāda, ka nintedanibs ievērojami palēnina plaušu vitālās kapacitātes samazināšanos cilvēkiem, kuriem ir ar sistēmisko sklerozi saistīta intersticiāla plaušu slimība (ILD). (1)

 

  • Medicīnas žurnālā New England Journal of Medicine (NEJM) publicēti III fāzes pivotāla klīniskā pētījuma SENSCIS® rezultāti, kas prezentēti Amerikas Torakālo slimību biedrības (American Thoracic Society, ATS) konferencē Dalasā, ASV;

 

  • Intersticiāla plaušu slimība (turpmāk – ILD) ir galvenais mirstības iemesls cilvēkiem, kuriem ir sistēmiskā skleroze (turpmāk – SSc), – pazīstama arī kā sklerodermija. Tā kā šobrīd šīs slimības ārstēšanai nav reģistrētu zāļu, tās ārstēšanas iespējas ir stipri ierobežotas;(2,3)

 

  • ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) prioritāri izskata reģistrācijas dokumentāciju attiecībā uz nintedaniba lietošanu ar sistēmisko sklerozi saistītas intersticiālās plaušu slimības (turpmāk – SSc-ILD) pacientiem.

 

Ingelheimā, Vācijā, 2019. gada 20. maijā uzņēmumsBoehringer Ingelheimpaziņoja, kaSENSCIS®klīniskajā pētījumā sasniegts tā primārais mērķa kritērijs – forsētās vitālās kapacitātes (turpmāk – FVC (a)) ikgadējās samazināšanās rādītāja palēnināšana pacientiem, kuriem ir ar sistēmisko sklerozi saistīta intersticiāla plaušu slimība. Rezultāti liecina, ka nintedani bs, salīdzinot ar placebo, ievērojami palēnina plaušu vitālās kapacitātes samazināšanos SSc-ILD pacientiem. Pacientiem, kuri lietoja nintedanibu, novēroja par 44% lēnāku plaušu funkcijas rādītāju samazināšanos, izsakot to kā FVC mērījumu 52 nedēļu laikā (1). Šī informācija publicēta medicīnas žurnālā New England Journal of Medicine (NEJM) un prezentēta Amerikas Torakālo slimību biedrības (American Thoracic Society, ATS) starptautiskajā konferencē Dalasā, ASV.

SENSCIS® ir lielākais randomizētais kontrolētais klīniskais pētījums, kas veikts ar pacientiem, kuriem ir SSc-ILD, –slimība, kuras ārstēšanai šobrīd nav reģistrētu zāļu (1,3,4). Šī pētījuma rezultāti liecina, ka nintedanibadrošuma un panesamības profils ir salīdzināms ar to idiopātiskās pulmonālās fibrozes (turpmāk – IPF) (1) pacientiem novēroto, visbiežāk ziņotais nevēlamais notikums bija caureja. Nintedanibs jau ir reģistrēts vairāk nekā 70 valstīs IPF ārstēšanai. Pamatojoties uz šī klīniskā pētījuma rezultāti em uzņēmums Boehringer Ingelheim 2019. gada pirmajā ceturksnī ASV Pārtikas un zāļu pārvaldē(FDA)un Eiropas Zāļu aģentūrā(EMA) iesniedza reģistrācijas dokumentāciju nintedaniba lietošanai SSc-ILD gadījumā. FDA nesen piešķīrusi prioritāti reģistrācijas pieteikuma papilddokumentācijas izvērtēšanai nintedaniba lietošanai SSc-ILD gadījumā. Pieteikumi zāļu reģistrācijai ir daļa no uzņēmuma pastāvīgajām saistībām, lai uzlabotu dzīves kvalitāti plaušu fibrozes pacientiem, jo īpaši reto slimību pacientiem, kuru ārstēšanas iespējas ir stipri ierobežotas.

Sistēmiskā skleroze, pazīstama arī kā sklerodermija, ir reta neārstējama autoimūna slimība, kurai raksturīgs saistaudu bojājums (3,4,5). Tā var izraisīt rētaudu veidošanos (fibrozi) ādā, kā arī citos orgānos, piemēram, plaušās, sirdī, gremošanas traktā un nierēs, un radīt dzīvībai bīstamas komplikācijas (2,3). Aptuveni 25 procentiem pacientu trīs gadu laikā pēc tās diagnosticēšanas attīstās ievērojami plaušu bojājumi.6 SSc skarot plaušas, var rasties intersticiāla plaušu slimība, pazīstama kā SSc-ILD (2,3). Tā ir galvenais sistēmiskās sklerozes (SSc) pacientu mirstības iemesls, uzskata, ka tā ir aptuveni vienas trešdaļas šo pacientu nāves cēlonis (7,8).

SENSCIS® pētījumā – III fāzes randomizētajā, dubultaklajā, placebo kontrolētajā klīniskajā pētījumā – tika iekļauti 576 pacienti vairāk nekā 32 valstīs. Primārais mērķa kritērijs bija FVC ikgadējā samazināšanās (mililitros) 52 nedēļu laikā (1). Klīniskā pētījuma 52 nedēļas beigās tiem pacientiem, kuri saņēma nintedanibu, koriģētā FVC ikgadējā (ml/gadā) samazināšanās, bija 52,4 ml, salīdzinot ar 93,3 ml, lietojot placebo (absolūtā atšķirība – 41,0 ml/gadā ([95% TI 2,9; 79,0]; p=0,04) . Tas atbilst relatīvajai plaušu funkcijas samazināšanās pazeminājuma atšķirībai par 44%1, kas ir salīdzināms ar III fāzes INPULSIS® klīnisko pētījumu rezultātiem attiecībā uz IPF.12 FVC ir apstiprināts plaušu funkcijas rādītājs. ILD progresējot, plaušu funkcija pakāpeniski un neatgriezeniski pasliktinās (9).

Prof. Olivers Distlers [Oliver Distler], Cīrihes Universitātes slimnīcas Reimatoloģijas centra profesors un klīniskā pētījuma vadošais pētnieks paskaidro: “SENSCIS pētījuma rezultāti sniedz pozitīvas ziņas cilvēkiem, kuriem ir SSc -ILD, un viņu ārstiem, jo šobrīd nav reģistrētu zāļu tās ārstēšanai. Plaušu funkcijas samazināšanās rādītāja aizkavēšana par 44% norāda uz būtisku slimības progresēšanas palēnināšanos. Nintedanibs varētu ievērojami mainīt to personu dzīves kvalitāti, kurām ir šī retā un dzīvībai bīstamā slimība.”

Dr. Suzanne Stovasera [Susanne Stowasser], Boehringer Ingelheim Elpceļu nozares vadītāja vietniece norāda: “Mēs esam gandarīti informēt par pivotālā klīniskā pētījuma SENSCIS® rezultātiem, kas ir atbilst IPF datubāzei un ir uzņēmuma Boehringer Ingelheim 2019. gada februārī un martā FDA un EMA iesniegtās nintedaniba reģistrācijas dokumentācijas pamatā. Fibrozējošas plaušu slimības, tai skaitā SSc-ILD, joprojām apdraud šo pacientu dzīvi, un mūsu uzmanības centrā ir attiecīgo zāļu pieejamības nodrošināšana, lai uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti jomās, kurās ārstēšanas iespējas ir stipri ierobežotas.”

 

Piezīmes redaktoriem

SENSCIS® klīniskais pētījums
SENSCIS® ir lielākais randomizētais kontrolētais klīniskais pētījums, kurā piedalījās ar sistēmisko sklerozi saistītas intersticiālas plaušu slimības (SSc-ILD) pacienti; pētījumā iesaistīti 576 pacienti vairāk nekā 32 valstīs, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Ķīnā, Japānā, Vācijā, Francijā un Apvienotajā Karalistē. Primārais mērķa kritērijs bija ikgadējā plaušu funkcijas samazināšanās, izsakot to kā FVC (ml/gadā) un novērtējot 52 nedēļu laikā (1). Klīniskajā pētījumā apkopoti dati arī par citiem slimības simptomiem, kā galveno sekundāro mērķa kritēriju izvirzot ādas sabiezējumu, nosakot tā absolūtās izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo rādītāju atbilstoši modificētajai Rodnan ādas novērtējuma skalai (mRSS), un ar veselību saistītā dzīves kvalitāte, nosakot kopējo punktu skaitu atbilstoši Saint George respiratorās aptaujas anketai (SGRQ) pētījuma 52. nedēļā (1).

Pacientu iekļaušanai tika noteikti šādi kritēriji: sistēmiskās sklerozes (SSc) diagnoze vienlaikus ar pirmo Reino sindroma nesaistīto simptomu sākšanos 7 gadu laikā; intersticiāla plaušu slimība (ILD), kas apstiprināta ar augstas izšķirtspējas datortomogrāfijas izmeklējumu, konstatējot fibrozi, kas skar vismaz 10% plaušu audu; prognozētā forsētā vitālā kapacitāte (FVC) vismaz 40%; un oglekļa monoksīda (DLco) difūzijas kapacitāte plaušās atbilstoši 30–89% no prognozētās (b,1). Pacienti tika randomizēti ārstēšanai ar nintedanibu 150 mg divreiz dienā vai placebo. Pētījumā tika atļauts piedalīties pacientiem, kuri saņēma stabilu mikofenolāta vai metotreksāta devu un/vai kuri lietoja prednizonu līdz 10 mg/dienā (1).

 

(a) FVC, forsēta vitālā kapacitāte ir apstiprināts plaušu funkijas rādītājs
(b) Skābekļa apjoma rādītājs, kādā tas no plaušu alveolām nonāk asinīs 

 

Par nintedanibu
Nintedanibs jau ir apstiprināts vairāk nekā 70 valstīs pacientu ar idiopātisku plaušu fibrozi (IPF) – hronisku slimību, kas galu galā noved pie letāla iznākuma un ko raksturo plaušu funkcijas samazināšanās, ārstēšanai.
Nintedanibs nav apstiprināts ar sistēmisko sklerozi saistītas intersticiālās plaušu slimības (SSc-ILD) ārstēšanai.

Papildu informācija par sistēmisko sklerozi
Uzskata, ka līdz pat 2,5 miljoniem cilvēku visā pasaulē, tostarp aptuveni 80 000 Amerikas Savienotajās Valstīs, ir sklerodermija (10). Tā kā sklerodermija skar saistaudus, simptomi var rasties jebkurā ķermeņa daļā, tostarp ādā, muskuļos, asinsvados un iekšējos orgānos, un tas apgrūtina diagnozes noteikšanu (2,3,11). Slimība četrreiz biežāk skar sievietes, salīdzinot ar vīriešiem, un parasti tā sākas jaunībā – 25 līdz 55 gadu vecumā (11).
Plašāka informācija par Boehringer Ingelheim ir pieejama tīmekļvietnē www.boehringer-ingelheim.com vai gada pārskatā http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

 

Kontaktinformācija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048 Tālr.: 67240011

SC-LV-00151 Saskaņošanas datums 10.06.2019.

 Ja Jums radušies jautājumi, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: 
MedicalInformationService.RIG@Boehringer-Ingelheim.com

Par novērotajām zāļu blakusparādībām ziņojiet: 
PV_local_Latvia@boehringer-ingelheim.com

 

Atsauces

1. Distler O, et al. Nintedanib for Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease. N Eng J Med. 2019 May 20. DOI:10.1056/NEJMoa1903076
2. Solomon JJ, et al. European Respiratory Update: Scleroderma lung disease. Eur. Respir. Rev. 2013;22:127, 6–19.
3. Denton CP, Khanna D. Systemic sclerosis. Lancet. 2017;390(10103):1685-1699. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30933-9
4. Cottin V, et al. Interstitial lung disease associated with systemic sclerosis (SSc-ILD). Respir. Res. 2019;20(1):13.
5. Kowal-Bielecka O, et al. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2017;76(8):1327–39.
6. McNearney TA, et al. Pulmonary involvement in systemic sclerosis: associations with genetic, serologic, sociodemographic, and behavioural factors. Arthritis Rheum. 2007;57(2):318–326.
7. Tyndall AJ, et al. Causes and risk factors for death in systemic sclerosis: a study from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) database. Ann Rheum Dis. 2010;69(10):1809–15.
8. Steen VD, et al. Changes in causes of death in systemic sclerosis, 1972-2002. Ann Rheum Dis. 2007;66(7):940–4.
9. Ley B, et al. Clinical course and prediction of survival in idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:431–440.
10. Mayes MD. Scleroderma epidemiology. Rheum Dis Clin North Am. 2003;29(2):239–54.
11. Scleroderma Foundation. What is scleroderma? Available at: http://www.scleroderma.org/site/PageNavigator/patients_whatis.html#.V%20hgSaPlViko. Last accessed March 2019.
12. OFEV® Zāļu apraksts, 2018. gada oktobris. Boehringer Ingelheim International GmbH.