Žurnāli

Boehringer Ingelheim paziņo par akadēmisku sadarbību ar Oksfordas Universitāti, lai pētītu empagliflozīnu pacientiem ar hronisku nieru slimību

2018. gada 10. maijs

Oksfordas Universitāte pētīs, kā empagliflozīns ietekmē sirds un nieru slimību pacientiem ar hronisku nieru slimību. Pētījums EMPA-KIDNEY ir daļa no empagliflozīna klīniskās izpētes  programmas, kurā tiek pētīts empagliflozīna iedarbīgums un drošums plašā pacientu un klīnisko stāvokļu spektrā.

Boehringer Ingelheim paziņojis par akadēmisku sadarbību ar Oksfordas Universitāti. Pētījumā EMPA‑KIDNEY tiks pētīta empagliflozīna ietekme uz nieru slimības progresēšanu, kā arī kardiovaskulāru cēloņu izraisītu nāvi pacientiem, kuriem ir stabila hroniska nieru slimība kopā ar cukura diabētu vai bez tā. Pētījumu neatkarīgi īstenos un analizēs, kā arī par to ziņos Oksfordas Universitātes Medicīnisko pētījumu padomes Iedzīvotāju veselības pētījumu nodaļa, kas ietilpst universitātes Klīnisko pētījumu pakalpojumu nodaļā un Epidemioloģisko pētījumu nodaļā, bet pētījumufinansēs Boehringer Ingelheim.

Pētījums tika iecerēts, ievērojot iepriekš klīniskajā pētījumā EMPA‑REG OUTCOME®  iegūtās atziņas. Šajā nozīmīgajā klīniskajā pētījumā tika pētīts, kā papildus standartterapijai lietots empagliflozīns salīdzinājumā ar placebo ietekmē kardiovaskulāro notikumu risku cilvēkiem ar 2. tipa cukura diabētu un stabilu sirds un asinsvadu sistēmas slimību.[i] Aptuveni trešdaļai EMPA‑REG OUTCOME®  iesaistīto pacientu jau pētījuma  sākumā bija arī stabila hroniska nieru slimība. Šī pētījuma sekundārais mērķis ļāva iegūt daudzsološus datus par hroniskas nieru slimības rašanās vai paasināšanās relatīvā riska mazināšanos. EMPA‑KIDNEY palīdzēs padziļināti izvērtēt šos datus.1, [ii]

“Klīniskajā pētījumā EMPA‑REG OUTCOME® iegūtie dati liecina, ka empagliflozīns, iespējams, var aizkavēt nieru slimības progresēšanu un samazināt kardiovaskulāro risku cilvēkiem, kam ir hroniska nieru slimība,” skaidro Oksfordas Universitātes Medicīnisko pētījumu padomes Iedzīvotāju veselības pētījumu nodaļas profesors Kolins Beidžents. “Ir aprēķināts, ka hronisku nieru slimība pasaulē ir vairāk nekā 200 miljoniem cilvēku, un daudziem no šiem pacientiem pastāv būtisks risks, ka slimība progresēs līdz nieru slimībai terminālā stadijā. Cilvēkiem ar hronisku nieru slimību ir arī lielāks kardiovaskulāru cēloņu izraisītas priekšlaicīgas nāves risks. Tā kā šajā jomā ir liela vajadzība pēc labākas medicīniskās aprūpes, mēs esam iepriecināti, ka varam uzņemties pētījuma EMPA‑KIDNEY vadību, lai noskaidrotu, vai empagliflozīns varētu kļūt par jaunām zālēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti pacientiem ar hronisku nieru slimību.”

Pētījumā EMPA-KIDNEY tiks iesaistīts aptuveni 5000 cilvēku, kam ir stabila hroniska nieru slimība kopā ar cukura diabētu vai bez tā. Pētījumā primārais vērtēšanas kritērijs būs empagliflozīna lietošanas ietekme uz laiku līdz klīniski nozīmīgai nieru slimības progresēšanai vai kardiovaskulāru cēloņu izraisītai nāvei. Pētījums būs daļa no empagliflozīna klīniskās izstrādes programmas, kas patlaban ir plašākā SGLT2 inhibitora klīniskās izstrādes programma.

“Mēs priecājamies par iespēju sadarboties ar tik prestižu akadēmisku iestādi, kāda ir Oksfordas Universitāte. Universitātes zinātnieki jau ir uzkrājuši veiksmīgu pieredzi novatoriskos klīniskos pētījumos, kas dod iespēju mainīt ārstēšanas metodes pacientiem ar hronisku nieru slimību,” šo notikumu komentēja Boehringer Ingelheim  viceprezidents kardiometabolisko medikamentu jomā Dr. Georgs van Hūsens. “Mums ir kopīga interese un apņemšanās labāk izprast hronisku nieru slimību, lai uzlabotu tās ārstēšanu, un mēs ļoti vēlamies sīkāk izpētīt empagliflozīna lietošanas potenciālu jaunos slimības ārstēšanas aspektos.”

Kontaktinformācija:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048

Tālr.: 67240011

LV/EMP /0418/00106

Ja Jums radušies jautājumi, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: MedicalInformationService.RIG@Boehringer-Ingelheim.com 

Par novērotajām zāļu blakusparādībām ziņojiet: PV_local_Latv ia@boehringer-ingelheim.com[i] Zinman B., et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 10.156 (2015).

[ii] Wanner C, et al. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:323-334.