Žurnāli

EMPEROR-Reduced klīniskajā pētījumā empagliflozīns par 25% samazināja kardiovaskulāras nāves un hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ kombinēto risku pieaugušiem sirds mazspējas pacientiem ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju, ar cukura diabētu

2020. gada 7. septembris

 • Empagliflozīns arī nozīmīgi samazināja pirmās un atkārtotās hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ relatīvo risku par 30%, kā arī nozīmīgi aizkavēja nieru funkcijas pasliktināšanos;[1]
 • Šie rezultāti bija salīdzināmi pacientiem ar cukura diabētu un bez tā;[1]
 • Sirds mazspēja ir vadošais hospitalizācijas iemesls ASV un Eiropā;[2]
 • EMPEROR-Reduced pētījuma rezultāti ir publicēti medicīnas žurnālā “The New England Journal of Medicine” [1]

Ingelheimā, Vācijā, uzņēmums Boehringer Ingelheim paziņoja, kaEMPEROR-Reduced III fāzes klīniskā pētījuma rezultāti pierādīja, ka pieaugušiem sirds mazspējas pacientiem ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju empagliflozīns par 25% samazināja saliktā primārā mērķa kritērija - kardiovaskulāras nāves un hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ – relatīvo risku par 25%.[1] Pētījumā tika salīdzināta empagliflozīna 10 mg vienreiz dienā iedarbība ar placebo, tos pievienojot standarta ārstēšanai.[1] Pētījuma rezultāti 29.augustā tika paziņoti Eiropas Kardiologu biedrības (European Society of Cardiology, ESC) 2020. gada kongresā[3], kā arī publicēti medicīnas žurnālā “The New England Journal of Medicine”[1]

Primārā mērķa kritērija rezultāti bija līdzīgi pacientu apakšgrupās ar 2. tipa cukura diabētu un bez tā.[1] Galveno sekundāro mērķa kritēriju analīzes rezultāti pierādīja, ka empagliflozīns par 30% samazināja pirmās un atkārtotās hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ relatīvo risku.[1] Turklāt, empagliflozīns, salīdzinot ar placebo, samazināja arī nieru funkciju raksturojošā parametra - glomerulu filtrācijas ātruma (GFĀ) samazināšanos.[1]

EMPEROR-Reduced primārā mērķa kritērija pētnieciskajā analīzē uzrādītā absolūtā riska samazināšanās pierādīja, ka viena kardiovaskulāras nāves vai hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ gadījuma novēršanai jāārstē 19 pacienti 16 mēnešu ilgā laika periodā.[1] Papildu pētnieciskā analīze pierādīja, ka empagliflozīns par 50% samazināja arī saliktā nieru iznākuma[1] relatīvo risku, tostarp, nieru slimību terminālā stadijā un nozīmīgu nieru funkcijas pasliktināšanos.[1]

[1]Saliktais pētnieciskais mērķa kritērijs ietvēra hronisku dialīzi vai nieru transplantāciju vai ilgstošu GFĀ samazināšanos  40% (pēc CKD-EPI formulas) vai ilgstošu GFĀ < 15 mL/min/1,73m2 (pacientiem ar sākotnējo GFĀ   30) vai ilgstošu GFĀ < 10 mL/min/1,73m2 (pacientiem ar sākotnējo GFĀ < 30 mL/min/1,73m2

EMPEROR-Reduced pētījumā izmantotais dozēšanas režīms bija empagliflozīns 10 mg vienreiz dienā bez devas titrēšanas.[1] Pētījumā novērotais drošuma profils kopumā bija salīdzināms ar zināmo empagliflozīna drošuma profilu.[1] Empagliflozīna un placebo grupās nenovēroja klīniski nozīmīgas atšķirības nevēlamo notikumu biežumā, ieskaitot hipovolēmiju, un hipotensiju, dehidratāciju, nieru mazspēju, hiperkaliēmiju vai hipoglikēmiju.[1]

Sirds mazspēja ir plaši izplatīta, skarot 60 miljonus cilvēku visā pasaulē[4], hospitalizāciju skaitam ASV un Eiropā ik gadu pārsniedzot vienu miljonu.[2] Sirds mazspēja attīstās, kad sirds nespēj organismā pārsūknēt pietiekamu asins daudzumu, tā ir visbiežāk sastopamā un smagākā miokarda infarkta komplikācija.[5,6] Sirds mazspējas pacienti cieš no elpas trūkuma un nogurdināmības, kas var nozīmīgi pasliktināt dzīves kvalitāti.[7,8]

Turklāt, sirds mazspējas pacientiem bieži ir traucēta nieru funkcija, kas būtiski pasliktina slimības prognozi.[9]

ASV Pārtikas un zāļu aģentūra ir attiecinājusi paātrinātās izvērtēšanas procesu uz EMPEROR klīnisko pētījumu programmas rezultātiem attiecībā uz empagliflozīna iedarbību kardiovaskulārās nāves un hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ riska samazināšanā sirds mazspējas pacientiem.[10] EMPEROR klīnisko pētījumu programmā ietilpst EMPEROR-Reduced un EMPEROR-Preserved pētījumi. EMPEROR-Preserved pētījumā tiek pētīta empagliflozīna iedarbība kardiovaskulārās nāves un hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ riska samazināšanā sirds mazspējas pacientiem ar saglabātu izsviedes frakciju,[11] kuras ārstēšanai šobrīd nav apstiprinātu ārstēšanas iespēju. EMPEROR-Preserved klīniskā pētījuma rezultāti gaidāmi 2021. gadā.

Empagliflozīna iedarbība uz nieru slimības progresēšanu un kardiovaskulāru nāvi pieaugušiem hroniskas nieru slimības pacientiem ar cukura diabētu un bez tā tiek pētīta EMPA-KIDNEY pētījumā.[12] ASV Pārtikas un zāļu aģentūra ir attiecinājusi paātrināto izvērtēšanas procesu arī attiecībā uz empagliflozīnu hroniskas nieru slimības ārstēšanai, tādējādi apstiprinot, ka šīs slimības ārstēšanai steidzami nepieciešamas jaunas ārstēšanas iespējas.[13] EMPA-KIDNEY pētījuma rezultāti gaidāmi 2022. gadā.

EMPEROR un EMPA-KIDNEY klīniskie pētījumi ietilpst EMPOWER klīnisko pētījumu programmā, kas ir līdz šim viena no lielākajām SGLT-2 inhibitoru kardiovaskulāro klīnisko pētījumu programmām, aptverot empagliflozīna iedarbības izpēti plašā kardiovaskulāro, nieru un metabolo traucējumu spektrā. Programmā ietilpst arī EMPACT-MI pētījums, kurā tiek pētīta empagliflozīna iedarbība uz visu cēloņu mirstību un hospitalizāciju sirds mazspējas dēļ pēc pārciesta miokarda infarkta pieaugušiem pacientiem ar cukura diabētu un bez tā[14], kā arī EMPULSE pētījums, kurā tiek pētīta empagliflozīna iedarbība pieaugušiem pacientiem (ar cukura diabētu un bez tā) pēc stāvokļa stabilizācijas akūtas sirds mazspējas hospitalizācijas gadījumā.[15]

Par EMPEROR sirds mazspējas pētījumiem[6;11]

EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure) hroniskas sirds mazspējas pētījumi ir divi randomizēti, dubultmaskēti III fāzes pētījumi, lai pieaugušiem hroniskas sirds mazspējas ar saglabātu vai samazinātu izsviedes frakciju pacientiem ar cukura diabētu un bez tā, izpētītu empagliflozīna (10 mg vienreiz dienā) iedarbību, salīdzinot ar placebo, pievienojot tos papildus standarta ārstēšanai:

EMPEROR-Reduced [NCT03057977] pētījumā tika izvērtēts empagliflozīna drošums un efektivitāte hroniskas sirds mazspējas ar samazinātu izsviedes frakciju (HFrEF) pacientiem: 
 • Primārais mērķa kritērijs – laiks līdz apstiprinātai kardiovaskulāras nāvei vai pirmajai apstiprinātajai hospitalizācijai sirds mazspējas dēļ;
 • Pacientu skaits – 3 730;
 • Pabeigšanas gads – 2020
EMPEROR-Preserved [NCT03057951] pētījumā tiks izvērtēts empagliflozīna drošums un efektivitāte hroniskas sirds mazspējas ar saglabātu izsviedes frakciju (HFpEF) pacientiem.
 • Primārais mērķa kritērijs – laiks līdz apstiprinātai kardiovaskulāras nāvei vai pirmajai apstiprinātajai hospitalizācijai sirds mazspējas dēļ [pētījuma ilgums – līdz 38 mēnešiem].
 • Paredzamais pacientu skaits – aptuveni 5 990.
 • Plānotais pabeigšanas gads – 2021.

Par EMPOWER pētījumu programmu

EMPOWER ir klīnisko pētījumu programma, lai pētītu empagliflozīna iedarbību uz kardiovaskulārajiem un nieru iznākumiem plašā kardiovaskulāro, nieru un metabolo slimību spektrā. Šīs slimības ir vadošie mirstības cēloņi, ik gadu izraisot līdz 20 miljoniem nāves gadījumu visā pasaulē.[17] EMPOWER līdz šim ir viena no plašākajām SGLT-2 inhibitoru klīnisko pētījumu programmām, kurā iekļauti vairāk nekā 27 000 pieaugušo visā pasaulē.

Par sirds mazspēju

Sirds mazspēja ir progresējošs, organismu novājinošs, potenciāli letāls traucējums, kas attīstās, sirdij nespējot nodrošināt pilnvērtīgu ķermeņa audu apasiņošanu ar skābekli piesātinātām asinīm, vai tam nepieciešams lielāks asins tilpums, kas izraisa šķidruma aizturi (sastrēgumu) plaušās un perifērajos audos.[5] Sirds mazspēja ir plaši izplatīta, skarot 60 miljonus cilvēku visā pasaulē, un sagaidāms, ka līdz ar iedzīvotāju vecuma palielināšanos šis skaits pieaugs.[4] Sirds mazspēja ir bieži sastopama cukura diabēta pacientiem[21], tomēr aptuveni pusei no visiem sirds mazspējas pacientiem cukura diabēts nav diagnosticēts.[4,22]

Empagliflozīna sirds mazspējas izpētes programma tika uzsākta, pamatojoties uz EMPA-REG OUTCOME® klīnisko pētījumu, kurā novērtēja empagliflozīna (10 mg vai 25 mg vienu reizi dienā) iedarbību, salīdzinot ar placebo, pievienojot tos papildus standarta ārstēšanai.[18]

Par empagliflozīnu

Empagliflozīns (patentētais nosaukums – Jardiance®) ir vienu reizi dienā perorāli lietojams, augsti selektīvs nātrija-glikozes kotransportvielas 2 (SGLT-2) inhibitors un pirmais pretdiabēta līdzeklis [2]. tipa cukura diabēta ārstēšanai, kura zāļu aprakstā iekļauta informācija par kardiovaskulāras nāves riska mazināšanu.[23]

Empagliflozīna radītā SGLT2 inhibīcija 2. tipa cukura diabēta pacientiem ar paaugstinātu glikozes līmeni asinīs aizkavē glikozes reabsorbciju nierēs, izraisot pastiprinātu glikozes izdalīšanos ar urīnu. Vienlaicīgi tiek kavēta arī nātrija reabsorbcija, izraisot pastiprinātu nātrija izdali no organisma un samazinot asinsrites sistēmā cirkulējošā jeb intravaskulārā šķidruma tilpumu. Empagliflozīns ietekmē glikozes, nātrija un ūdens metabolisma izmaiņas, kas var veicināt EMPA-REG OUTCOME® klīniskajā pētījumā novēroto kardiovaskulāras nāves riska samazināšanos.[24]

Plašāka informācija par Boehringer Ingelheim ir pieejama tīmekļvietnē: www.boehringer-ingelheim.com vai gada pārskatā: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com

Kontaktinformācija:
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle
Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048
Tālr.: 67240011

SC-LV-00308       Saskaņošanas datums 03.09.2020

Informācija veselības aprūpes speciālistiem.

Empagliflozīns nav reģistrēts sirds mazspējas ārstēšanai.

Recepšu zāles. Pirms zāļu izrakstīšanas, lūdzam iepazīties ar pilnu Jardiance® (empagliflozinum) zāļu aprakstu.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

Ja nepieciešama medicīniska rakstura papildinformācija, rakstiet:

MedicalInformationService.RIG@boehringer-ingelheim.com

Par novērotajām zāļu blakusparādībām ziņojiet: PV_local_Latvia@boehringer-ingelheim.com

Atsauces

 1. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiac and Renal Outcomes With Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020;10.1056/NEJMoa2022190
 2. Ambrosy A, Fonarow G, Butler J, et al. The Global Health and Economic Burden of Hospitalizations for Heart Failure. Lessons Learned From Hospitalized Heart Failure Registries. J Am Coll Cardiol. 2014;63(12):1123–33.
 3. Packer M. EMPEROR-Reduced: Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction, With and Without Diabetes. Presented on 29 August 2020 at the European Society of Cardiology (ESC) Congress 2020 – The Digital Experience.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 5. American Heart Association. What is Heart Failure? Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure. Accessed: August 2020.
 6. Anderson JL and Morrow DA. Acute Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2017;376:2053–64.
 7. American Heart Association. Warning Signs of Heart Failure. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/warning-signs-of-heart-failure. Accessed August 2020.
 8. Calvert MJ, Freemantle N, Cleland JGF. The impact of chronic heart failure on health‐related quality of life data acquired in the baseline phase of the CARE‐HF study. Eur J Heart Fail. 2005;7(2):243–51.
 9. Sarnak MJ. A patient with heart failure and worsening kidney function. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9(10):1790–98.
 10. Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Press release. 2019. https://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/fda-fast-track-designation-chronic-heart-failure. Accessed August 2020.
 11. ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951. Accessed August 2020.
 12. ClinicalTrials.gov. EMPA-KIDNEY (The Study of Heart and Kidney Protection With Empagliflozin). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03594110. Accessed August 2020.
 13. Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Press release. 2020. Available at: https://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/fda-fast-track-chronic-kidney-disease. Accessed August 2020.
 14. Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Press release. 2020. Available at: https://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/dcri-collaboration-empact-mi. Accessed August 2020.
 15. ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin initiated in patients hospitalised for acUte heart faiLure (de novo or decompensated chronic HF) who have been StabilisEd (EMPULSE) Available at: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04157751. Accessed August 2020.
 16. ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Reduced Ejection Fraction (EMPEROR-Reduced). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057977. Accessed August 2020.
 17. GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 2016; 388(10053):1459–544.
 18. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373:2117–28.
 19. Kim DJ, Sheu WH-H, Seino Y, et al. Cardiovascular Effectiveness and Safety of Empagliflozin in Routine Care in East Asia: Results from the EMPRISE study. Presented at IDF Congress 2019. 2-6 December 2019, Busan, Korea.
 20. Patorno E, Pawar A, Franklin J, et al. Empagliflozin and the risk of heart failure hospitalization in routine clinical care: a first analysis from the EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty (EMPRISE) Trial. Circulation. 2019;139:2822-30.
 21. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013;128(16):e240–e327.
 22. Suskin N, McKelvie RS, Burns RJ, et al. Glucose and insulin abnormalities relate to functional capacity in patients with congestive heart failure. Eur Heart J. 2000;21:1368–75.
 23. Jardiance® (empagliflozinum) zāļu apraksts, 04/2020. Pieejams Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_lv.pdf
 24. Vallon V and Thompson SC. Targeting renal glucose reabsorption to treat hyperglycaemia: the pleiotropic effects of SGLT2 inhibition. Diabetologia. 2017;60(2):215–25.