Žurnāli

III fāzes DAPA-CKD pētījumā par dapagliflozīnu novēroja ievērojamu nieru mazspējas un sirds un asinsvadu vai nieru slimību izraisītu nāves gadījumu riska samazinājumu pacientiem ar hronisku nieru slimību

2020. gada 3. septembris

Dapagliflozīns ir pirmais SGLT2i grupas medikaments, kas ievērojami pagarina dzīvildzi pacientiem ar hronisku nieru slimību ar un bez 2. tipa cukura diabēta.

Detalizēti III fāzes DAPA-CKD pētījuma rezultāti parādīja, ka dapagliflozīns, lietots papildus standarta aprūpei, samazināja nieru funkcijas pasliktināšanās vai sirds un asinsvadu vai nieru slimību izraisītas nāves riska kombinēto rādītāju par 39 %, salīdzinot ar placebo (p <0,0001), pacientiem ar hronisku nieru slimību (2.-4. stadijā un paaugstinātu albumīna izdalīšanos ar urīnu). Rezultāti bija konsekventi gan pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, gan bez tā. Hroniska nieru slimība ir nopietns, progresējošs stāvoklis, ko nosaka nieru darbības pasliktināšanās, kas ietekmē gandrīz  700 miljonus cilvēku visā pasaulē, [1; 2] no kuriem daudzi joprojām nav diagnosticēti [3; 4] un biežāk sastopamie hroniskas nieru slimības cēloņi ir cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens un glomerulonefrīts. [5]

III fāzes DAPA-CKD pētījuma primārais kombinētais iznākums bija glomerulārās filtrācijas ātruma (eGFR) ilgstoša samazināšanās par 50 un vairāk procentiem, diagnosticēta nieru slimības termināla stadija un nāve sirds un asinsvadu vai nieru slimību dēļ. Absolūtā riska samazinājums  bija 5,3 % pētījuma 2,4 gadu laikā. Pētījumā tika sasniegti arī visi sekundārie iznākumi, tostarp ievērojami (par 31 %) samazinājās nāve jebkāda cēloņa dēļ (absolūtā riska samazinājums = 2,1%; p = 0,0035), salīdzinot ar placebo.

Pētnieki uzsvēra, ka iespaidīgie DAPA-CKD pētījuma rezultāti ir ievērojams atklājums  pacientiem ar hronisku nieru slimību. Šie rezultāti var mainīt aprūpes standartus šai pacientu grupai, kurai šobrīd ir nepieciešamas jaunas un uzlabotas ārstēšanas iespējas.  

Mene PangalosBioPharmaceuticals R&D izpildirektora vietnieks: “Ar šodienas pētījuma rezultātiem dapagliflozīns kļūst par pirmo SGLT2 inhibitoru, kas ievērojami pagarina dzīvildzi pacientiem ar hroniskām nieru slimībām ar un bez 2. tipa cukura diabēta. Dapagliflozīns ir arī pirmās zāles savā klasē, kas pierāda ieguvumus gan sirds mazspējas, gan hroniskas nieru slimības ārstēšanā pacientiem ar un bez 2. tipa cukura diabēta, kā arī samazina hospitalizāciju risku sirds mazspējas un nefropātijas dēļ pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu”.

Dapagliflozīna drošība un panesamība atbilda vispāratzītam zāļu drošumam. Pētījumā pacientiem, kuri tika ārstēti ar dapagliflozīnu, radās mazāk nopietnu blakusparādību nekā placebo grupā (attiecīgi 29,5% pret 33,9%). Par diabētisko ketoacidozi dapagliflozīna grupā nebija ziņojumu, salīdzinot ar diviem pacientiem placebo grupā, kuriem bija ketoacidoze.

DAPA-CKD pētījuma rezultāti tika prezentēti svētdien, 30. augustā Eiropas Kardiologu biedrības kongresā.

AVOTS:

https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2020/farxiga-demonstrated-reduction-in-the-risk-of-kidney-failure-and-cardiovascular-or-renal-death-in-patients-with-ckd-in-the-phase-iii-dapa-ckd-trial.html

Literatūra

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney International Supplement 2013; (3):1–150.

2. Bikbov B et al. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet 2020; 395(10225):709–33.

3. Hirst JA et al. Prevalence of chronic kidney disease in the community using data from OxRen: A UK population-based cohort study. Br J Gen Pract 2020; 70(693):e285-e293.

4. National Kidney Foundation. Kidney Disease: The Basics; 2020 [cited 2020 Jun 29]. Available from: URL: https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/KidneyDiseaseBasics.

5. National Kidney Foundation. Kidney Disease: Causes, 2017; [cited 2020 Jun 25]. Available from URL: https://www.kidney.org/atoz/content/kidneydiscauses