Žurnāli

Aicinām uz zinātniski- izglītojošu konferenci speciālistiem!

2018. gada 5. marts

Latvijas Diabēta asociācija sadarbībā ar Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju rīko ikgadēju, multidisciplināru konferenci "2.tipa cukura diabēta terapijas aktualitātes 2018". Laipni aicināti Rīgas Kongresu namā, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, piektdien, 2017.gada 27.aprīlī plkst.15.00!

Programma

13.30 – 18.00

Konferences dalībnieku reģistrācija

Konferenci atbalstošo kompāniju izstāde

15.00 – 15.10

 

Konferences atklāšana

Sarmīte Veide Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente

Ingvars Rasa, Latvijas Diabēta asociācijas prezidents

15.10 – 15.30

 

LĢĀA skatījums uz diabēta aprūpes uzlabošanu Latvijā, barjeru pārvarēšanas ceļš

Sarmīte Veide, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente

15.30 – 15.50

Latvijas Diabēta asociācijai 25. LDA vēsture 1993–2018 un diabēta attīstības vēsture 1921–2018 laikmetu griežos                                                                                                                

Ingvars Rasa, Latvijas Diabēta asociācijas prezidents, RAKUS, RSU

15.50 – 16.30

 

 Lipīdu izvērtēšana un hipolipidemizējošā terapija cukura diabēta pacientiem. Vadlīnijas un neizmantotās iespējas Latvijā

Prof. Gustavs Latkovskis, PSKUS, LU

16.30 – 17.10

 

DPP-4 inhibitori un visjaunākais par SGLT2 inhibitoriem no 2018.gada skatu punkta: no glikocentriskas pieejas uz kardiovaskulāru un nefroprotektīvu terapiju

Dr. Med. Kristīne Ducena, PSKUS, LU

17.10 – 17.50

Nealkohola taukainā aknu slimība – problēma un risinājumi

Dr. med. Ilze Kikuste, Gremošanas slimību centrs, LU

17.50 – 18.00

 

Jautājumi un diskusija

Visi lektori un klausītāji

18.00 – 18.15

 

Noslēgums

Ingvars Rasa, Latvijas Diabēta asociācijas prezidents

Sarmīte Veide Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente

Dalība konferencē un sertifikāts ir bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.  

Par dalību konferencē piešķirami 4,33 TIP saskaņā ar MK noteikumiem Nr.943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un tie izmantojami ārstu sertifikācijai un resertifikācijai.

Pēc konferences – bufete un torte.