Žurnāli

Pradaxa® duālā terapijā samazina nozīmīgas asiņošanas risku

2017. gada 5. septembris

Pradaxa® (dabigatrāna eteksilāts) duālā terapijā pēc stenta implantācijas pacientiem ar priekškambaru mirdzaritmiju samazina nozīmīgas asiņošanas risku, salīdzinot ar varfarīna tripla terapiju Pētījumā RE-DUAL PCI™ pierādīts, ka Pradaxa®duālā terapijā nozīmīgi samazina ar asiņošanu saistīto komplikāciju risku, salīdzinot ar varfarīna tripla terapiju. Abas pētījumā RE-DUAL PCI™ vērtētās Pradaxa® devas ir indicētas insulta profilaksei priekškambaru mirdzaritmijas pacientiem.   Dati tika prezentēti Eiropas Kardiologu biedrības (ESC) 2017. gada kongresā [1] un publicēti izdevumā „New England Journal of Medicine”. [2]

Pradaxa® (dabigatrāna eteksilāts) duālā terapijā pēc stenta implantācijas pacientiem ar priekškambaru mirdzaritmiju samazina nozīmīgas asiņošanas risku, salīdzinot ar varfarīna tripla terapiju

 • Pētījumā RE-DUAL PCI™ pierādīts, ka Pradaxa®duālā terapijā nozīmīgi samazina ar asiņošanu saistīto komplikāciju risku, salīdzinot ar varfarīna tripla terapiju.
 • Abas pētījumā RE-DUAL PCI™ vērtētās Pradaxa® devas ir indicētas insulta profilaksei priekškambaru mirdzaritmijas pacientiem.  
 • Dati tika prezentēti Eiropas Kardiologu biedrības (ESC) 2017. gada kongresā [1] un publicēti izdevumā „New England Journal of Medicine”. [2]

Ingelheima, Vācija, 2017. gada 27. augusts – Pētījumā RE-DUAL PCI™ tika vērtēta Pradaxa® (dabigatrāna eteksilāts) duālā terapijā bez acetilsalicilskābes nevalvulāras priekškambaru mirdzaritmijas (PM) pacientiem pēc perkutānas koronāras intervences un stenta ievietošanas. Rezultāti liecina, ka, salīdzinājumā ar varfarīna tripla terapiju, duāla Pradaxa® terapija būtiski samazina nopietnas vai klīniski nozīmīgas lokālas asiņošanas gadījumu biežumu. [1, 2] Pradaxa® 110 mg un 150 mg devām duālā terapijā primārā drošuma kritērija sasniegšanas risks bija attiecīgi par 48 % un 28 % mazāks (relatīvā atšķirība) ar līdzīgu kopējo trombembolijas gadījumu biežumu. Abas Pradaxa® devas ir reģistrētas insulta profilaksei PM pacientiem. Rezultāti tika prezentēti 27. augustā ESC 2017. gada kongresā [1] un vienlaikus publicēti izdevumā „New England Journal of Medicine”. [2]

Aptuveni 20–30 % PM pacientu, kuri insulta riska mazināšanai pastāvīgi lieto perorālos antikoagulantus (PAK), vienlaikus ir koronāro artēriju slimība. Viņiem, lai uzlabotu sirds apasiņošanu, var būt nepieciešama perkutāna koronāra intervence (PKI) stenta ievietošanai. [3] Šādiem pacientiem standarta ārstēšanā pašlaik izmanto prettrombu līdzekļu tripla kombināciju (varfarīns un divi antiagregantu), kas saistīta ar lielu nopietnas asiņošanas risku. [4–7] Pētījumā RE-DUAL PCI™ tika vērtēta cita ārstēšanas stratēģija – duāla terapija ar Pradaxa® un vienu antiagregantu, neizmantojot acetilsalicilskābi.

“Ārstiem pats svarīgākais ir līdzsvarot PM pacientu, kuriem veikta perkutāna koronāra intervence stenta ievietošanai, ārstēšanu,  lai izvairītos no asiņošanas riska,” skaidro Beima klīnisko pētījumu institūta Sirds metabolisma pētījumu, arī RE-DUAL PCI™, vadošais pētnieks un izpilddirektors profesors Kristofers Kenons (Christopher Cannon). “Agrāk mums nebija specifisku datu par K vitamīna antagonistu grupai nepiederošo perorālo antikoagulantu lietošanu šādiem pacientiem. Nav šaubu, ka pētījuma RE-DUAL PCI™ dabigatrāna duālās terapijas  iespaidīgos rezultātus augstu novērtēs ārsti, kuri ārstē šos pacientus un kuriem ir jāizvēlas optimāla prettrombu ārstēšanas shēma.”

Iegūti šādi rezultāti: [1, 2]

 • primārā mērķa kritērija sastopamība (laiks līdz plašas vai klīniski nozīmīgas lokālas asiņošanas gadījumam):
  • 15,4 %, izmantojot Pradaxa® 110 mg duālo terapiju, atšķirībā no 26,9 %, izmantojot varfarīna tripla terapiju, tātad, risks samazinās par 48 %;
  • 20,2 %, izmantojot Pradaxa® 150 mg duālo terapiju, atšķirībā no 25,7 %, izmantojot varfarīna tripla terapiju, tātad, risks samazinās par 28 %.
  • Abās Pradaxa® duālās terapijas grupās retāk novēroja nopietnas asiņošanas gadījumus (analizējot atsevišķi, pamatojoties gan uz ISTH*, gan TIMI**  nopietnas asiņošanas definīciju) un jebkādas asiņošanas gadījumus.
  • Galvenais sekundārais mērķa kritērijs (kopējā nāves, miokarda infarkta, insulta, sistēmiskas embolijas un neplānotas revaskularizācijas biežums):
   • Novēroja līdzīgu gadījumu biežumu – 13,7 % apvienotajā Pradaxa® duālās terapijas grupā un 13,4 % varfarīna tripla terapijas grupā.

RE-DUAL PCI™ rezultāti ir vēl viens nozīmīgs pierādījums PM pacientu un viņu ārstu ieguvumam, ko sniedz Pradaxa®, kas jau pieredzēts vairākās situācijās ārstēšanas laikā,” komentēja profesors Jorgs Kreicers (Jorg Kreuzer)Boehringer Ingelheim Kardiovaskulārās medicīnas nozares viceprezidents. “Īpaši, ja ņemam vērā nesenos RE-CIRCUIT™ pētījuma rezultātus ablācijas gadījumā, “reālās dzīves novērojumu” datus vai RE-VERSE AD™ datus par neatliekamām situācijām. Kopā šie dati rāda patiešām pārliecinošu Pradaxa® drošuma un efektivitātes profilu.”

Pradaxa® un Praxbind® - recepšu zāles.

Informācija veselības aprūpes speciālistiem. Pirms zāļu izrakstīšanas skatīt pilnos zāļu aprakstus.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Ja nepieciešama medicīniska rakstura papildinformācija, rakstiet :

MedicalInformationService.RIG@boehringer-ingelheim.com

Par novērotajām Boehringer Ingelheim zāļu blakusparādībām ziņojiet:

PV_local_Latvia@boehringer-ingelheim.com

LV/PRA/0817/00117

*ISTH – Starptautiskā Trombozes un hemostāzes biedrība

**TIMI – izpētes grupa “Trombolīze miokarda infarkta gadījumā” (“Thrombolysis In Myocardial Infarction”)