Žurnāli

RSU aicina ārstus aizpildīt aptaujas par valproātu un retinoīdu nozīmēšanu sievietēm

2020. gada 4. jūnijs

RSU ir iesaistījusies Eiropas Zāļu aģentūras pētījumā par drošu valproātu un perorālo retinoīdu saturošu zāļu nozīmēšanu sievietēm reproduktīvā vecumā. Pētījuma mērķis ir apzināt ārstu informētību un paradumus izmantot Latvijā apstiprinātos Grūtniecības Nepieļaušanas Programmas (GNP) materiālus, izrakstot šos medikamentus. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai pilnveidotu GNP Eiropas Savienības dalībvalstīs ar mērķi veicināt drošu zāļu lietošanu.

Īsumā par pētījumu

Kas pēta?
Pētījums tiek veikts Eiropas Zāļu aģentūras uzdevumā astoņās Eiropas Savienības valstīs un Latvijā to realizē RSU Sabiedrības veselības institūts

Kādus medikamentus pēta?
- Valproātus (Convulex, Depakine, Absenor), kurus lieto epilepsijas un bipolāro traucējumu ārstēšanā
- Orālos retinoīdus (Neotigason un Roaccutane), kurus lieto smagas aknes un psoriāzes ārstēšanā

Kādus cilvēkus grib aptaujāt?
- Ārstus: ģimenes ārstus, neirologus, psihiatrus un dermatologus; gan sertificētus ārstus, gan rezidentus
- Sievietes reproduktīvā vecumā, kuras lieto šos medikamentus

Cik ilgu laiku prasīs aptaujas aizpildīšana?
- Aptuveni 10 minūtes

Vai aptaujā tiek fiksēta informācija par tās aizpildītāja datiem?
- Nē, tā ir anonīma aptauja, kuras dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā

Aptaujas

Anketa ārstiem par valproātiem: https://ej.uz/valproatiarstiem

Anketa ārstiem par retinoīdiem: https://ej.uz/retinoidiarstiem

Tāpat ļoti novērtēsim, ja piedāvāsiet sievietēm paredzēto anketu aizpildīt savām pacientēm, kuras ir reproduktīvā vecumā un lieto orālos retinoīdus vai valproātus.

Anketa pacientēm par valproātiem: https://ej.uz/valproatisievietem

Anketa pacientēm par retinoīdiem: https://ej.uz/retinoidisievietem

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar RSU Sabiedrības veselības institūta vadošo pētnieci un Farmācijas fakultātes docenti Elitu Poplavsku: elita.poplavska@rsu.lv