Žurnāli

Izziņota ikdienas klīniskajā praksē iegūta informācija par Spiolto® Respimat® iedarbību HOPS pacientiem [1]

2018. gada 15. novembris

Pētījumā OTIVACTO novērota gan par fizisko funkciju, gan vispārējā stāvokļa uzlabošanās cilvēkiem ar HOPS, kuri terapijā saņēma Spiolto® (tiotropijs/olodaterols) Respimat® [1]; 4 no 5 pacientiem atzīmēja, ka ir ļoti apmierināti ar Respimat® inhalatora lietošanu un tiotropiju/olodaterolu terapiju kopumā [1]; Dati prezentēti Eiropas Respiratorās biedrības 2018. gada starptautiskajā kongresā [1].

Boehringer Ingelheim paziņoja OTIVACTO pētījuma rezultātus; tas ir Eiropā reālā klīniskā praksē veikts novērojums, kurā piedalījās 7443 hroniskas obstruktīvsa plaušu slimības (HOPS) pacienti, kuri terapijā lietoja Spiolto® (tiotropijs/olodaterols) Respimat®. Pētījuma rezutāti tika prezentēti 20. gada 16. septembrī Eiropas Respiratorās biedrības (European Respiratory Society, ERS) 2018. gada starptautiskajā kongresā.[1] Pacienti pētījumā atzīmēja gan fizisko funkciju un vispārējā veselības stāvokļa uzlabojumu, gan augstu apmierinātību ar inhalatoru un ārstēšanu kopumā.[1] Uzlabojums bija vērojams pacientiem ar dažādām šīs slimības smaguma pakāpēm.[1]

OTIVACTO pētījumā pacienti aizpildīja fizikālo funkciju (Physical Functioning-10, PF-10)i[1] novērtēšanas anketu pētījuma sākumā un pēc 6 nedēļu ilga ārstēšanas perioda, novērtējot savas spējas veikt fiziskās aktivitātes un izturēt fizisku slodzi. Vairāk nekā divām trešdaļām pacientu (67,8%) terapija ir veiksmīga, ko definēja kā PF-10 rezultāta uzlabojumu par 10 punktiem. Uzlabojumu novēroja visās GOLDii pacientu grupāsiii, un visveiksmīgākā šī terapija bija simptomātiskiem pacientiem: terapija bija veiksmīga 79,7% pacientu D grupā, un 70,9% pacientu B grupā.[1]

Ārstējošais ārsts vērtēja pacientu vispārējo veselības stāvokli, izmantojot 8 punktu ārsta vispārējā novērtējuma skalu (Physician’s Global Evaluation, PGE). Pētījuma beigās 83,3% pacientu (6016) vispārējais veselības stāvoklis bija "labs līdz izcils”, bet sākumā tāds bija 31,9% pacientu (2302).[1]

“Fiziska aktivitāte ir svarīga HOPS ārstēšanas sastāvdaļa. Ir būtiski, lai pacienti būtu aktīvi, tādejādi ilgtermiņā sasniedzot labākus ārstēšanas rezultātus un labāku dzīves kvalitāti,” norādīja OTIVACTO pētījuma vadošais pētnieks Arschang Valipour, Ludviga Bolcmaņa HOPS un respiratorās epidemioloģijas institūta (Vīne, Austrija) asociētais profesors. “No klīniskajiem pētījumiem mums jau ir zināms, ka tiotropijs/olodaterols var palīdzēt HOPS pacientiem uzturēt fizisko aktivitāti, mazinot simptomus un ar fizisku aktivitāti saistītās grūtības. OTIVACTO pētījumā novēroja līdzīgu iedarbību: tiotropijs/olodaterols palielināja pacientu spēju būt aktīviem ikdienas dzīvē.”

Uzturošās terapijas līdzestība ir HOPS terapijas veiksmes pamatā.[2] Spējai veikt pareizu inhalāciju no inhalatora ir noteicošā loma, jo ir būtiski, lai zāles nonāktu dziļi plaušās, sasniedzot mazos elpceļus.[3,4] OTIVACTO pētījumā vairāk nekā 80% pacientu bija apmierināti vai ļoti apmierināti ar inhalāciju veikšanu un Respimat® inalatora lietošanu, kā arī ar tiotropija/olodaterola terapiju kopumā.[1]

“Reālās klīniskās prakses dati papildina klīniskajos pētījumos iegūtos pierādījumus un palīdz mums izprast šo zāļu ietekmi ikdienas klīniskajā praksē. Tā, savukārt, ir noderīga informācija ārstiem, lemjot par pacientu ārstēšanu,” norādīja Boehringer Ingelheim Respiratoro slimību HOPS un astmas nodaļas medicīniskais vadītājs Dr. Alberto de la Hoz. “ERS starptautiskajā kongresā prezentētais OTIV ACTO pētījums parādīja, ka pacienti, kuri saņem tiotropija/olodaterola terapiju, atzīmē veselības stāvokļa uzlabošanos un spēju labāk veikt ikdienas pienākumus. Turklāt tajā pierādīts, ka pacienti ir apmierināti gan ar Respimat® inhalatora lietošanu, gan inhalāciju veikšanu ar to.”

Recepšu zāles. Informācija medicīnas speciālistiem. Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā: www.ema.europa.eu

Kontaktinformācija:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048

Tālr.: 67240011

MPR-LV-100005

Ja Jums radušies jautājumi, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: MedicalInformationService.RIG@Boehringer-Ingelheim.com

Par novērotajām zāļu blakusparādībām ziņojiet:

PV_local_Latvia@boehringer-ingelheim.com

Atsauces:

1. Valipour A. Improvement of self-reported physical functioning with tiotropium/olodaterol in Central and Eastern European COPD patients. Poster presented at ERS, September 16,2018.

2. Bourbeau J and Bartlett SJ. Patient adherence in COPD. Thorax 2008;63(9): 831-8.

3. Capstick TG, et al. Inhaler technique and training in people with chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Expert Rev Respir Med 2012;6(1):91–101; quiz 102–103.

4. Ganderton D. Targeted delivery of inhaled drugs: current challenges and future goals. J Aerosol Med 1999;12(Suppl 1):S3–8.


i PF-10 ir validētās pacientu dzīves kvalitātes novērtēšanas anketas SF-36 par apakškopa;

ii Globālā HOPS iniciatīva (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease); iii GOLD vadlīnijās izmantota kombinēta pieeja HOPS izvērtēšanā, grupējot pacientus atbilstoši simptomiem un paasinājumiem anamnēzē;

GOLD A: viegli simptomi, zems paasinājumu risks; GOLD B: smagi simptomi, augsts paasinājumu risks; GOLD C: viegli simptomi, augsts paasinājumu risks. GOLD D: smagi simptomi, zems paasinājumu risks.