Informācija

 • Multidisciplinārās insulta profilakses un ārstēšanas iespējas

  Insults ir otrais nozīmīgākais nāves cēlonis, 2010. gadā visā pasaulē insulta dēļ miruši seši miljoni cilvēku, kā arī būtisks invaliditātes cēlonis. Čehijas galvaspilsētā Prāgā šā gada martā norisinājās starpdisciplinārs simpozijs "Into the Heart of Stroke", veltīts insulta profilaksei un ārstēšanai. Pasākumu organizēja Boehringer Ingelheim Vīnes reģionālais centrs, un tajā piedalījās 200 dalībnieki no 19 valstīm, pārrunājot multidisciplinārās insulta profilakses un ārstēšanas iespējas. Turpinājumā piedāvājam kopsavilkumu par atsevišķiem simpozijā apspriestajiem jautājumiem. Lasīt visu

 • Boehringer Ingelheim Giotrif® nodrošina labākus dzīvildzes rādītājus pacientiem ar plaušu vēzi

  Boehringer Ingelheim paziņojis par jauniem kopējiem post-hoc analīzes rezultātiem, kas iegūti, apvienojot divus III fāzes pētījumu (LUX-Lung 3 un LUX-Lung 6) datus. Analīze liecina, ka pacienti ar nesīkšūnu plaušu vēzi (NPV), kam ir biežāk sastopamās epidermālā augšanas faktora receptora (EGFR) mutācijas (19. eksona delēcijas vai 21. eksona [L858R] aizvietojumi) dzīvoja ilgāk, ja kā pirmo izvēles ārstēšanu saņēma afatinibu, nevis ķīmijterapiju. Lasīt visu

 • Pradaxa® papalšinātas indikācijas dziļo vēnu trombozes un plaušu embolijas ārstēšanai

  Farmācijas kompānija Boehringer Ingelheim paziņojusi, ka ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) reģistrējusi Pradaxa® (dabigatrāna eteksilātu) dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) ārstēšanai pacientiem, kuri jau ir ārstēti ar parenterāli ievadītu (injicējamu) antikoagulantu piecas līdz desmit dienas, kā arī DzVT un PE recidīva riska mazināšanai iepriekš ārstētiem pacientiem. Lasīt visu

 • Boehringer Ingelheim atbalstīts pētījums sniedz būtisku informāciju par nesīkšūnu plaušu vēzi

  Tā kā Centrāleiropas valstīs plaušu vēža saslimstība ir viena no augstākajām, Boehringer Ingelheim sešās Centrāleiropas valstīs nesen atbalstīja pētījumu pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV). INSIGHT novērojumu veica Polijā, Slovēnijā, Čehijā, Slovākijā, Ungārijā un Austrijā. Lasīt visu

 • SGLT-2 inhibīcija-jauna pieeja 2. tipa cukura diabēta ārstēšanā

  2013. gada 6. jūnijā notika kompānijas AstraZeneca organizētā konference par diabēta ārstēšanas perspektīvām un riskiem tuvākajos gados. Lasīt visu