PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Agresīva diagnostika nesniedz ieguvumus pacientiem ar sāpēm aiz krūšu kaula

Doctus
Agresīva diagnostika nesniedz ieguvumus pacientiem  ar sāpēm aiz krūšu kaula
Pacientiem, kuri nokļūst uzņemšanas nodaļā ar sāpēm aiz krūšu kaula, bieži tiek veikti nevajadzīgi izmeklējumi, lai izvērtētu, ir miokarda infarkts vai nav. Šie izmeklējumi nesniedz klīniskus ieguvumus, bet palielina veselības aprūpes izmaksas, secināts pētījumā.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot iznākumu atšķirības, ja pacientam ar sāpēm aiz krūšu kaula, kurš nonācis uzņemšanas nodaļā, veic klīnisku izmeklēšanu (anamnēze, fiziska izmeklēšana, elektrokardiogramma un biomarķieru novērtējums) pret neinvazīvu diagnostiku (koronārā datortomogrāfiskā angiogrāfija (CCTA) vai stresa tests) plus klīnisko izmeklēšanu.

Šis bija retrospektīvs pētījums, kurā analizēja 1000 pacientu datus. Primārais pētījuma iznākums bija slimnīcā pavadītais laiks (LOS). Sekundārie iznākumi iekļāva hospitalizācijas, tiešu izrakstīšanu no uzņemšanas nodaļas, papildus diagnostiku, invazīvas koronāras angiogrāfijas biežumu, revaskularizāciju, nozīmīgus sirdsdarbības traucējumus  (MACE), atkārtotas vizītes uzņemšanas nodaļā vai atkārtotu hospitalizāciju sāpju aiz krūšu kaula dēļ 28 dienu laikā un izmaksas.

No 1000 pacientiem 118 pacientiem (12 %, vidējais vecums 53,2 gadi (SD 7,8); 49 (42 %) bija sievietes) netika veikta neinvazīva diagnostika, savukārt 882 (88 %, vidējais vecums 54,4 gadi (SD 8,14); 419 (48 %) bija sievietes) tika veikta CCTA vai stresa tests. Starp grupām nebija atšķirību sākotnējos rādītājos vai klīniskajā izpausmēs. Pacientiem, kuriem neveica neinvazīvas diagnostikas izmeklējumus, bija īsāks LOS (20,3 pret 27,9 stundām; p<0,001), zemāks diagnostisko testu izmantošanas biežums (p<0,001) un mazāk angiogrāfiju (2 % pret 11 %; p<0,001), kā arī mazākas izmaksas (2261,5 $ pret 2584,3 $; p<0,05) un mazāka kumulatīvā radiācijas ekspozīcija (0 pret 9,9 mSv; p<0,001) 28 dienu pētījuma periodā. Neinvazīvas diagnostikas izmantošana bija saistīta ar zemāku akūta koronāra sindroma diagnostikas biežumu (0 pret 9 %; p<0,001) un mazāk koronārām angiogrāfijām (0 % pret 10 %; p<0,00) un perkutānām koronārām intervencēm (PCI) (0 % pret 4 %; p<0,05) šī apmeklējuma laikā. Starp grupām nekonstatēja atšķirības PCI biežumā ( 2% pret 5 %; p=0,15), koronāro artēriju šuntēšanā (0 % pret 1 %; p=0,61), atkārtotiem uzņemšanas nodaļas apmeklējumiem (5,8 % pret 2,8 %; p=0,08) vai MACE (2 % pret 1 %; p=0,24) 28 dienu periodā.  

Pētnieki secina, ka pacientiem ar akūtām sāpēm aiz krūšu kaula, kuri nonāk uzņemšanas nodaļā, ar negatīviem biomarķieriem un neišēmisku EKG rezultātu, neinvazīvas diagnostikas procedūru veikšana rezultējas ilgākā slimnīcā pavadītā laikā, papildus izmeklējumos, lielākā radiācijas ekspozīcijā un lielākās izmaksās bez klīniskiem ieguvumiem.

AVOTS: Samuel W. Reinhardt, Chien-Jung Lin, Eric Novak, David L. Brown. Noninvasive Cardiac Testing vs Clinical Evaluation Alone in Acute Chest Pain. JAMA Internal Medicine, 2017