PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Akūta nieru bojājuma riska faktori pēc hemorāģiska insulta

Doctus
Akūta nieru bojājuma riska faktori pēc hemorāģiska insulta
Pacientiem pēc hemorāģiska insulta ir paaugstināts akūta nieru bojājuma risks. Akūts nieru bojājums var rezultēties pēkšņā nieru mazspējā, nieru bojājumā vai pat nāvē. Pētnieki noskaidroja, kuriem pacientiem ir augstāks nieru bojājuma risks un kā šo risku mazināt.

Tika analizēti dati par 1000 pacientiem ar hemorāģisku insultu, kuriem sākotnējais sistoliskais asinsspiediens bija >=180 mm Hg, dalībniekus pēc nejaušināšanas principa iedalīja divās grupās: vieniem veica intensīvu asinsspiediena samazināšanu (sistoliskā asinsspiediena mērķis 110 – 139 mm Hg); otrai grupa standarta asinsspiediena samazināšanu (mērķis 149 – 179 m Hg) 4,5 stundu laikā pēc simptomu parādīšanās. Akūts nieru bojājums tika noteikts, veicot kreatinīna līmeņa noteikšanu 3 dienas pēc nejaušināšanas.

Akūts nieru bojājums un nieru komplikācijas tika novērotas attiecīgi 149 pacientiem (14,9 %) un 65 pacientiem (6,5 %) no 1000 pacientiem. Daudzfaktoru analīze uzrādīja, ka augstāks sākotnējais kreatinīna līmenis (>=110  μmol/L) ir saistīts ar augstākām akūta nieru bojājuma izredzēm (Or=2,4; 95 % TI [1,2 – 4,5]) un augstākām nieru komplikāciju izredzēm (OR=3,1; 95 % TI [1,2 – 8,1]).

Lielāka platība zem līknes intravenozai nikardipīna devai bija saistīta ar akūtu nieru bojājumu (OR=1,003; 95 % TI [1,001 – 1,005]) un nieru komplikācijām (OR=1,003; 95 % TI [1,001 – 1,006]). Pacientiem ar akūtu nieru bojājumu ir augstākus 90 dienu mirstības risks (RR=2,6; 95 % TI [1,6 – 4,2]) un nāves vai nespējas risks (RR=1,5; 95 % TI [1,3 – 1,8]), šāda saistība netika novērota pacientiem ar nieru komplikācijām.

Pacientiem ar intracerebrālu asiņošanu un ar augstāku kreatinīna līmeni serumā un tiem, kas saņēma lielākas nikardipīna devas, bija lielāks akūta nieru bojājuma un nieru komplikāciju risks. Akūta nieru bojājuma rašanās bija saistīta ar augstāku nāves vai invaliditātes risku 90 dienu laikā pēc hemorāģiska insulta.  

 

AVOTS: Qureshi AI, Huang W, Lobanova I, et al. Systolic Blood Pressure Reduction and Acute Kidney Injury in Intracerebral Hemorrhage. Stroke, 2020; 51 (10): 3030.