PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Psihiatriska slimība kā riska faktors smagai Covid–19 infekcijai

Doctus
Psihiatriska slimība kā riska faktors smagai Covid–19 infekcijai
Pixabay.com
Līdz šim veiktie pētījumi rāda, ka dažādi hroniski neiropsihiatriski traucējumi paaugstina smagas gaitas Covid–19 attīstības risku. Nav skaidrs, vai šis risks līdzīgs arī citām SARS (smaga akūta elpošanas sindroma) infekcijām.

Lai noskaidrotu, vai neiropsihiatriskiem traucējumiem ir kāda saistība starp SARS vai Covid–19 slimības gaitu un vai noteiktā saistība ir līdzīga starp dažādām SARS, tika veikts pētījums, kurā ievākti dati no divām garengriezuma kohortām – pirms pandēmijas (2015.–2020.gads) un pandēmijas (2020.–2021.gads), izgūtām no Qresearch datu bāzes Apvienotajā Karalistē.

Šajā pētījumā iekļāva visus pieaugušos, kas reģistrēti primārās aprūpes klīnikā vismaz vienu gadu. Pētījuma ekspozīcija – pacienti ar trauksmes, garastāvokļa vai psihotiskajiem traucējumiem, kā arī pacienti ar demences, depresijas, šizofrēnijas vai bipolārajiem traucējumiem. Pētījuma galvenais iznākums – ar Covid–19 saistītā mirstība, hospitalizācija vai intensīvā aprūpe; ar SARS saistītā irstība, hospitalizācija vai intensīvā aprūpe.

Pirmspandēmijas kohortā iekļauti 11 134 789 pieaugušie (reģistrēti 223 569 SARS gadījumi [2,0 %]; vidējais pētījuma dalībnieka vecums 42 (29–58) gadi, 50, 7 % sievietes). Pandēmijas kohortā iekļauti 8 388 956 pieaugušie (reģistrēti 58 203 smagi Covid–19 gadījumi [0,7 %], vidējais pētījuma dalībnieka vecums 48 (34–63) gadi, 50,2 % vīrieši).

Neiropsihiatriska slimība un/vai saņemtā terapija (izņemot demenci) bija saistīta ar paaugstinātu iespējamību attīstīties smagai SARS vai Covid–19 gaitai (trauksmes diagnoze, riska attiecība [HR] 1,16; 99 % TI 1,13–1,18; psihotiska spektra traucējumu ārstēšana, HR 2,37; 99 % TI 2,20–2,55). Pacientiem ar demenci smagas slimības risks augstāks bija Covid–19 gadījumā (Covid–19: HR 2,85; 99 % TI 2,71–3,00 vs SARS: HR 2,13; 99 % TI 2,07–2,19). Šajā kohortas pētījumā pierādījās, ka pacientiem ar līdzpastāvošu neiropsihiatrisku slimību ir vienlīdz augsts risks attīstīties smagai slimības gaitai gan no Covid–19 infekcijas, gan citiem SARS. Izņēmums bija demence, kuras gadījumā augstāks smagas slimības gaitas risks bija pie Covid–19 infekcijas.

Avots: Ranger TA, Clift AK, Patone M, et al. Preexisting Neuropsychiatric Conditions and Associated Risk of Severe COVID-19 Infection and Other Acute Respiratory Infections. JAMA Psychiatry. Published online November 09, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.3614