Žurnāli

Santa Pildava

 

PORTĀLA MEDICĪNAS REDAKTORE

Santa strādā izdevniecībā PILATUS kopš 2010. gada. Ieguvusi maģistra grādu sabiedrības veselībā, sekmīgi pabeigusi doktorantūras studijas un šobrīd ir medicīnas zinātņu doktora grāda pretendente.

Santa ir pozitīva, laipna personība, saskarsmē - lietišķa un konkrēta. Labi atrod kopīgu valodu ar žurnāla Doctus un portāla doctus.lv rakstu autoriem. Santa arī pati ir lieliska rakstu autore (apskatīt Santas rakstus). Īpašs ieguldījums satura veidošanā ir Santas rakstītie pasaules literatūras apskati - ik numuru viena tēma atspoguļota, apskatot jaunāko pasaules pētījumu publikācijas. Santa aktīvi strādā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu satura plūsmu portālā doctus.lv.
 
 

Informācija atjaunota 2015. gada 3. jūnijā