Furosemīda injekcija stundas laikā un zemāka hospitālā mirstība

Doctus . | 2017. gada 7. augusts

Pacientiem ar akūtu sirds mazspēju, kuriem, atvedot uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu, stundas laikā ievada furosemīdu intravenozi, ir zemāka mirstība slimnīcā, secināts REALITY-AHF pētījumā.

Perspektīvā REALITY-AHF pētījumā novērtēja saistību starp laiku no cilpas diurētiķu lietošanas un klīniskajiem iznākumiem pacientiem ar akūtu sirds mazspēju, kuri nonākuši slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Furosemīda  ievadīšanas laiks tika definēts kā laiks no brīža, kad pacients tiek atvests uz uzņemšanas nodaļu un kad saņem pirmo furosemīda intravenozo injekciju. Agrīna ārstēšana tika definēta, ja šis laiks bija mazāks par 60 minūtēm. Primārais iznākums bija visu cēloņu mirstība stacionārā.

No 1291 akūta pacienta ar sirds mazspēju, kuri tik ārstēti ar furosemīdu intravenozi 24 stundu laikā no ierašanās uzņemšanas nodaļā, mediānais furosemīda ievadīšanas laiks bija 90 minūtes; 481 pacientam (37,3 %) furosemīdu ievadīja līdz 60 minūtēm (agrīnā terapijas grupa) un 810 pacientiem (37,3 %) vēlāk nekā stundas laikā (vēlīnā terapijas grupa).  

Pacienti, kuri saņēma furosemīdu agrīnāk, biežāk tika atvesti ar neatliekamo medicīnisko palīdzību un tiem bija vairāk sastrēguma pazīmju nekā pacientiem, kuri tika ārstēti vēlāk.

Mirstība stacionārā bija statistiski ticami zemāka tiem pacientiem, kuri agrīnāk saņēma terapiju ar furosemīdu (2,3 % pret 6 %; p<0,05).

Daudzfaktoru analīze arī uzrādīja, ka agrīnāka furosemīda terapija ir saistīta ar zemāku mirstību stacionārā (OR=0,39; 95 % TI [0,2 – 0,76]; p<0,05).

Interesantākais atklājums ir, ka saistība starp furosemīda lietošana slaiku un mirstību nav lineāra. Pirmajā stundās pēc nonākšanas uzņemšanas nodaļā, mirstība pieaug, pieaugot furosemīda novēlotas lietošanas laikam,  bet šis efekts samazinās pēc aptuveni 100 minūtēm. Tas tikai norāda uz to, ka pacienti ar sirds mazspēju jāsāk ārstēt nekavējoties. Tomēr pētnieki uzskata, ka ir nepieciešami vēl papildus pierādījumi, lai rekomendētu agrīnāku terapiju visiem pacientiem ar sirds mazspēju. Tāpat vēl nav skaidrs, kas ir svarīgāk: agrīnāka diagnostika, vai agrīnāka terapija.

 

AVOTS: Matsue. Acute HF in the Emergency Department: Door-to-Furosemide Time Matters. Journal of the American College of Cardiology

Uz augšu ↑