PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Lietošanas noteikumi

ATRUNA

Portāla Doctus.lv (turpmāk tekstā - portāls) satura un sistēmas koda īpašnieks ir SIA izdevniecība PILATUS (reģistrācijas numurs: 40003363937) (turpmāk tekstā - izdevniecība).

Pārpublicēt portāla saturu (tajā skaitā tekstu, attēlus, fotogrāfijas u.tml.) drīkst, tikai pēc Izdevniecības rakstiskas atļaujas saņemšanas. Citēšana pieļaujama tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos atrunātajā kārtībā, atsauce un saites (linka) ievietošana, citējot internetā, uz portālu - obligāta.

Ienākot portālā, ir jāapliecina veselības aprūpes speciālista statuss.

Portāla auditorija ir veselības aprūpes speciālisti.

 • Portālā publicētā rakstu un reklāmas informācija paredzēta veselības aprūpes nozares speciālistiem. Izdevniecība nenes atbildību gadījumos, kad radušies sarežģījumi nepatiesi apliecinot speciālista statusu un interpretējot vai nelietderīgi izmantojot portālā publicēto reklāmas un/vai rakstu informāciju.
 • Par portālā publicēto rakstu saturu atbild raksta autors. Izdevniecības viedoklis ne vienmēr saskan ar autoru viedokli. Medicīnas un farmācijas rakstos informācijas avoti norādīti kvadrātiekavās un bibliogrāfiski aprakstīti konkrētā raksta sadaļā: Literatūra.
 • Lai arī Portāla rakstu informācija atbilst galvenajiem uzticamas medicīnas informācijas kritērijiem, Izdevniecība aicina veselības aprūpes speciālistus rakstos sniegto informāciju vērtēt kontekstā ar profesionālo asociāciju rekomendācijām, vadlīnijām un pierādījumos balstītas medicīnas principiem.
 • Izdevniecība neuzņemas atbildību gadījumos, kas radušies vai varētu būt radušies veselības/ārstēšanas sarežģījumi, interpretējot vai nelietderīgi izmantojot portālā publicēto reklāmas un/vai rakstu informāciju.
 • Par reklāmas baneru un sponsorētās informācijas saturu atbild reklāmas informācijas sniedzējs (sk. Reklāmas noteikumi).
 • Izdevniecība nav atbildīga par portāla pieejamību un par jebkādiem tehniskiem traucējumiem tā darbībā, tajā skaitā ar neautorizētu piekļuvi saistītiem traucējumiem. Tāpat Izdevniecība nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas portāla lietotājiem var rasties portāla izmantošanas rezultātā.
 • Izdevniecība nenes nekādu atbildību, ja, pamatojoties uz portālā atrodamo informāciju, radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi.
 • Katrs portāla reģistrēts lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu (lietotājvārda un paroles) neizpaušanu, kā arī par sniegto datu patiesumu.
 • Portāla veidotāji neatbild par portālā norādīto ārējo saišu saturu un kvalitāti.
 • Jebkurus ieteikumus, kļūdu labojumus un idejas par portāla uzlabošanu sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: doctus@doctus.lv vai arī aizpildiet kontaktforumu.
 • Portāla apmeklētība tiek analizēta ar rīkiem, kurus nodrošina Google Analytics. Izdevniecība apkopo datus arī par portāla reģistrēto lietotāju skaitu un baneru statistiku.
 • Reklāmas baneru un sponsorētās informācijas un tajā ietverto ārējo saišu publicēšana ir maksas pakalpojums - portāla ienākumu avots.
 • Portāla izveidi un uzturēšanu apmaksā Izdevniecība, kuras finansējuma avots ir ienākumi no izdevuma 'Doctus žurnāls ārstiem un farmaceitiem" abonēšanas, no reklāmas pakalpojumiem žurnālā un portālā, kā arī no citiem izdevniecības pakalpojumiem.

Vispārējie portāla lietošanas noteikumi

 1. Portāla lietošanas noteikumi nosaka portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem portāla lietotājiem.
 2. Portāls piedāvā veselības aprūpes speciālistiem plašu satura un rīku klāstu, tai skaitā tādus pakalpojumus kā:
  1. pieeja jaunākajiem un aktuālākajiem notikumu rakstiem, medicīnas un farmācijas rakstiem un sabiedrības rakstiem,
  2. iespēju skatīt medicīnas un farmācijas rakstu klasifikācijā pēc medicīnas nozares, visus rakstus klasifikācijā pēc raksta autora, rubrikas vai publicēšanas numura žurnālā,
  3. meklēšana pēc atslēgas vārda u.c. pakalpojumi.
 3. Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tikai veselības aprūpes speciālistiem ir tiesības saņemt informāciju par recepšu zālēm, līdz ar to arī portāla noteikumos minētos pakalpojumus.
 4. Reģistrētiem lietotājiem, kuri ir aizpildījuši reģistrācijas formu, ir pieejams plašāks pakalpojumu klāsts, piemēram iespēja veidot savu rakstu kolekciju, saglabāt vēlākai lasīšanai rakstus savā profilā.
 5. Izdevniecība patur tiesības izdarīt grozījumus portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: https://www.doctus.lv/lietosanas-noteikumi/. Interneta lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot portāla lietošanas noteikumus.

Portāla lietotāja reģistrācija un personas datu aizsardzība

 1. Lai kļūtu par portāla reģistrētu lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas anketa portālā. Izdevniecība nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, izdevniecība ir tiesīga likvidēt lietotāja profilu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Reģistrācija IR BEZMAKSAS.
 2. Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus portāla lietotāja piekļuves datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē Izdevniecība pa tālruni +371 67325906 vai pa e-pastu dati@doctus.lv gadījumā, ja lietotāja konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.
 3. Visi reģistrētie portāla lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem (sk. sadaļu personas datu aizsardzība).
 4. Izdevniecība lietotāja personas datus (vārds, uzvārds, specialitāte, darbības sfēra, e-pasts un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti), neizpauž trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR izziņas iestādes (sk. sadaļu personas datu aizsardzība).
 5. Aizmirstot savu lietotāja paroli, lietotājam portāla autorizācijas logā ir jānosūta pieteikums Portālam par paroles atjaunošanu, vai jāsazinās ar Izdevniecību. Ja lietotājs nav norādījis saziņai ne citu e-pasta adresi, tad paroles nozaudēšanas gadījumā lietotājam jauna parole vairs netiek piešķirta.
 6. Izdevniecībai ir tiesīga slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro portāla lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.

Privātuma politika, personas datu apstrāde, sīkdatnes

 1. Izdevniecības sniegto pakalpojumu ietvaros saņemtie personas dati, tādi kā vārds, uzvārds (vai lietotājvārds), specialitāte, darbības joma, e-pasts, tālruņa numurs, žurnāla piegādes adrese, saites no sociālajiem profiliem, tiek izmantoti tikai un vienīgi normatīvo aktu ietvaros šādiem mērķiem: saziņas un sadarbības nodrošināšana, rēķinu sagatavošana, izsūtīšana, maksājumu apstrāde, uzņēmuma darbības plānošana un analīze, efektīvas pārvaldības procesu nodrošināšana, līgumu slēgšana, izpilde, reklamāciju (pretenziju) apstrāde, mārketings, jaunumu izsūtīšana, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no sadarbības modeļa ar lietotāju vai līguma.
 2. Ja lietotājs izveido profilu portālā doctus.lv un/vai aizpilda abonēšanas pieteikumu, izdevniecība izmanto lietotāja sniegtos datus uz lietotāja piekrišanas pamata.
 3. Izdevniecība lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus. Personas dati tiek vākti un glabāti papīra vai elektroniskā formā, ņemot vērā normatīvos aktus.
 4. Dati pieejami tikai tiem konkrētajiem izdevniecības darbiniekiem, kuri nodrošina saziņu un kuri ir atbildīgi par abonementu piegādi un mārketingu, un trešajām personām, kas sniedz izdevniecībai abonentu piegādes pakalpojumus; informācijas tehnoloģiju pakalpojumus; grāmatvedības, finanšu, audita uzņēmumiem; juridisko pakalpojumu sniedzējiem; citos LR likumdošanā paredzētajos gadījumos citām personām.
 5. Portālā doctus.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs apmeklē vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties lietotāja darbības un izvēli (piemēram, speciālista statusa apstiprinājumu, piereģistrēšanos un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai lietotājam nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad atgriežas vietnē vai pārejot no vienas lapas uz citu.
 6. Lai apkopotu un izmantotu informāciju par sīkdatnēm, izdevniecība izmanto Google Analytics izveidoto programmu veidotās sīkdatnes, kā arī iekšējo datu savākšanas rīku. Izdevniecība var izmantot apmeklējumu statistikas datus, lai analizētu apmeklētāju tendences. Izdevniecība apņemas nodrošināt lietotāju datu aizsardzības drošību.

 7. Apmeklējot portālu, lietotājs piekrīt, ka izdevniecība uzkrāj un izmanto sīkdatnes lietotāja ierīcē. Savu piekrišanu jebkurā laikā lietotājs var atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. (Plašāka informācija: aboutcookies.org). Tāpat lietotājam ir tiesības lūgt dzēst viņa personas datus, iesniedzot oficiālu iesniegumu pa pastu - Izdevniecība PILATUS, Elizabetes iela 51-12B, Rīga, LV-1010 vai uz e-pastu: dati@doctus.lv (saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem). 

Autortiesības. Informācijas un satura materiālu publicēšana

 1. Portāla lietotāji apzinās, ka portāls ir pasaules datu tīmeklis un masu medijs, tādēļ interneta lietotājs atbild par jebkurām darbībām portālā, ja to veikšanas rezultātā tas aizskar vai var aizskart citu personu iegūtas autortiesības.
 2. Portālā ievietotie materiāli ir aizsargāti saskaņā ar LR Autortiesību likumu. Jebkura portālā publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez Izdevniecības rakstiskas atļaujas.
 3. Izdevniecība patur tiesības nepieciešamības gadījumā dzēst portālā ievietotos rakstus /informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
 4. Izdevniecība nav atbildīga par zaudējumiem, ja lietotāja profils portālā tiek izdzēsts vai daļēji bojāts portāla netīšas darbības rezultātā vai trešo personu ļaunprātīgas vai prettiesiskas rīcības gadījumā.

Reklāmas izvietošanas noteikumi portālā

 1. Reklāmdevējs ir pilnībā atbildīgs par ievietojamās reklāmas saturu, pareizību un atbilstību patiesajiem apstākļiem, kā arī atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tiesībām izplatīt informāciju, sevišķi ētikas, konkurences un autortiesību jautājumos.
 2. Aizliegts ievietot reklāmas vai saiti uz avotiem, kuri:
  1. satur maldinošus, godu un cieņu aizskaroša satura tekstus;
  2. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  3. satur datorvīrusus vai kaitē datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  4. reklamē portāla piedāvātajiem pakalpojumiem konkurējošus produktus;
  5. satur politisko reklāmu;
  6. satur tādus paziņojumus, vai vizuālos attēlus, kas (portāla interpretācijā) pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas;
  7. satur visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla normālu darbību un drošību. traucē lietotājam lietot portāla rīkus vai piespiež lietotāju nejauši uzklikot klienta reklāmai nonākot viņa lapā.
 3. Reklāmdevējs ir pilnībā atbildīgs par savas reklāmas atbilstību un jebkāda veida zaudējumiem, vai trešo personu prasījumiem, par neatļautas reklāmas publicēšanu (piemēram, uzņēmuma nosaukums, reģistrēta preču zīme, domēns, un tml.).
 4. Izdevniecībai ir tiesības neizvietot reklāmu vai jebkurā brīdī, bez reklāmdevēja brīdināšanas, pārtraukt reklāmas publicēšanu, ja tiek konstatēts, ka reklāmas saturs neatbilst portāla reklāmas izvietošanas noteikumiem.
 5. Izdevniecība patur tiesības neizvietot savos resursos reklāmu bez paskaidrojumiem.
 6. Ievērojot šos noteikumus, Izdevniecība nevienā atgadījumā nebūs atbildīga par jebkādiem izrietošiem, tiešiem, netiešiem zaudējumiem, tai skaitā, tādiem zaudējumiem kā ieņēmumu zaudējumi, finansiāli vai zīmola prestiža zaudējumi trešām personām.
 7. Visi strīdi, kas saistībā ar šo noteikumu piemērošanu rodas starp Izdevniecību un reklāmdevējiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

 

Pēdējā atjaunināšana: 2021. gada 26. augustā