PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Autoriem

Raksta struktūra un pamatprincipi

 1. Autors – pilns vārds, uzvārds, grāds, amats un darba vieta, pievienota kvalitatīva fotogrāfija digitālā veidā
 2. Virsraksts – atspoguļo raksta būtību
 3. Raksta ievads – ievada lasītāju attiecīgajā tēmā, pasaka raksta mērķi
 4. Problēmas pārskats – seko pēc ievada, tas ir strukturēts ar apakšvirsrakstiem
 5. Nobeigums – apkopojošs ar secinājumiem par pateikto
 6. Literatūras saraksts - uzrādīta tikai nepieciešamākā literatūra, rakstā ir atsauces uz minētajiem avotiem
 7. Attēli – tiem ir paraksti, kas atšifrē attēlā redzamo
 8. Medikamentu pieminēšana – vēlams minēt medikamentu starptautiskos nosaukumus, vēlams minēt dažādus viedokļus, faktus, pētījumus par medikamentiem un problēmu
 9. Atkārtota publicēšana – redakcija patur tiesības nepublicēt rakstus, kas ir bijuši publicēti iepriekš kādā citā Latvijas vai ārzemju izdevumā

Raksta iesniegšana un noformēšana

Teksta faila formāts – MS Word

Attēli: elektroniskā formā failā ar paplašinājumu jpg vai png (izšķirspēja 300 dpi), drukātā veidā - kā kvalitatīvas izdrukas, fotogrāfijas, rentgenogrammas, DT attēli vai tml.

Rakstu atbilstoši žurnāla maketa principiem saliek žurnāla redakcijā

Publicēšanas numurs

Numuru, kurā iesniegtais raksts tiks publicēts, redakcija nosaka, vadoties no iepriekš izstrādātās žurnāla tematiskās kompozīcijas, tēmas aktualitātes, apjoma un tehniskajām iespējam

Autoratlīdzības apmērs un izmaksa

Autoratlīdzības apmērs – atkarīgs no rubrikas, kurā raksts publicēts, no raksta aktualitātes, saturiskās kvalitātes

Autoratlīdzības izmaksa – notiek pēc raksta publicēšanas žurnālā, pēc parakstīta licences līguma saņemšanas no autora, izmaksa notiek ar bankas pārskaitījumu, izmaksas datumi – mēneša 10. un 20. datums.

Licences Līgums

Izdevniecība ar autoru slēdz licences līgumu. Lai sagatavotu licences līgumu, nepieciešama šāda informācija par autoru:

 • vārds
 • uzvārds
 • personas kods
 • deklarētās dzīvesvietas adrese
 • bankas konts, uz kuru pārskaitīt autoratlīdzību

Ja Jums ir jautājumi, droši sazinieties ar izdevniecības medicīnas redaktori Sanitu Pauderi-Loginu, m.t. 277 677 75, sanita.paudere@doctus.lv