Statīnu lietošana saistīta ar zemāku insulta un mirstības risku pacientiem ar demenci

Doctus . | 2019. gada 17. jūlijs

Demences pacientiem, kuri lietoja statīnus, novēroja zemākus insulta un mirstības rādītājus, salīdzinot ar pacientiem, kuri statīnus nelietoja, secināts pētījumā, kura rezultāti prezentēti 5.Eiropas neirologu akadēmijas kongresā.

Demences pacientu izdzīvotības rādītāji nav viennozīmīgi, iepriekš veiktos pētījumos ir atklāti vairāki faktori, kas ir saistīti ar izdzīvotību un insulta risku šīs grupas pacientiem. Tomēr statīnu efelts uz šiem divien iznākumiem nav skaidrs, tādēļ šī pētījuma mērķis bija analizēt saistību starp statīnu lietošanu un mirstības un insulta risku pacientiem ar demenci.

Šajā pētījumā pētnieki analizēja 44 920 pacientu ar demenci, kuri reģistrēti Zviedru demences reģistrā laika periodā 2008. - 2015. gads, datus. Tika atklāts, ka pacientiem, kuri trīs gadus pirms demences diagnozes lietoja statīnus (n=16 791) bija statistiski ticami zemāki visu cēloņu mirstības rādītāji, salīdzinot ar tiem, kuri statīnus nelietoja (HR=0,78; 95 % TI [0,74 – 0,83]).  Turklāt tiem, kuri lietoja statīnus, bija arī zemāks insulta risks (HR=0,73; 95 % TI [0,64 – 0,93]), insulta risks bija trīs reizes lielāks pacientiem ar vieglu demenci un septiņas reizes lielāks pacientiem ar smagu demenci. Stratificētā analīzē atklāja, ka statīnu lietošana ir aizsargājošs efekts personām jaunākām par 75 gadiem (HR=0,73; 95 % TI [0,62 – 0,86]), kā arī tiem, kuriem ir vaskulāra demence (HR=0,71; 95 % TI [0,63 – 0,80]), un vīriešiem (HR=0,74; 95 % TI [0,68 – 0,81]).

  Lai gan šajā pētījumā netika apstiprināta kauzalitāte starp statīnu lietošanu un insulta un mirstības risku, tomēr rezultāti pierāda, ka pacientiem ar demenci ir ieguvumi no statīnu lietošanas.

 

AVOTS: Statins, Risk of Death and Stroke in Patients With Dementia -- a Registry-Based Study Ageing and Dementia. Abstract 03112

Uz augšu ↑