PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antitrombīna līmenis un nāves risks no kardiovaskulāriem notikumiem vai onkoloģiskas slimības

Doctus
Antitrombīna līmenis un nāves risks no kardiovaskulāriem notikumiem vai onkoloģiskas slimības
Freepik.com
Hiperkoagulācija trombozes patofizioloģijā spēlē galveno lomu. Koagulācijas procesu atslēgas faktors ir trombīns, kuru attiecīgi regulē antitrombīns – tā deficīts līdz šim saistīts ar paaugstinātu trombozes risku un kardiovaskulāro nāvi. Šajā pētījumā analizēta saistība starp antitrombīna līmeni un mirstību no kardiovaskulārām vai onkoloģiskām slimībām vispārējā populācijā.

Šis bija perspektīvs kohortas pētījums (n =19 676). Antitrombīnu noteica pētījuma sākumā kā izejas rādītāju, vidējais pētījuma dalībnieku novērošanas periods bija 8,2 gadi. Lai aprēķinātu visu iemeslu, ar kardiovaskulāru slimību saistītu un ar onkoloģisku slimību saistītu mirstību saistībā ar antitrombīna līmeni pētījuma sākumā, tika veikta Cox regresijas analīze.

Novērošanas periodā nomira 989 pētījuma dalībnieki, no kuriem 373 no kardiovaskulāras slimības un 353 no onkoloģiskas slimības. Cox regresijas analīze norādīja, ka pielāgojot pēc vecuma, dzimuma, smēķēšanas statusa, ĶMI, diabēta, hipertensijas, hiperholisterinēmijas, kardiovaskulāro slimību anamnēzes, onkoloģisko slimību anamnēzes, K vitamīna antagonistu lietošanas, antitrombotisko medikamentu lietošanas, heparīna un perorālo kontraceptīvu lietošanas, antitrombīna koncentrācija asinīs nebija saistīta ar paaugstinātu visu iemeslu mirstības risku (HRQ1 pret Q5: 0,92, 95 % TI 0,74–1,15). Interesanti, bet mirstības risks no kardiovaskulārām slimībām samazinājās pētījuma dalībniekiem ar zemu antitrombīna līmeni asinīs, salīdzinājumā ar tiem, kam bija augstāki antitrombīna rādītāji. Turklāt, pēc vecuma, dzimuma un citu mainīgu pielāgošanas, šī saistība nemazinājās (HRQ1 pret Q5: 0,64, 95 % TI 0,44–0,91). Tajā pašā laikā zemāks antitrombīna līmenis bija saistīts ar paaugstinātu mirstības risku no onkoloģiskas slimības (HRQ1 pret Q5: 1,26, 95 % TI 0,88–1,81).

Pētnieki secina, ka zemi antitrombīna rādītāji saistīti ar zemāku fatālu kardiovaskulāru notikumu risku vispārējā populācijā, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un medikamentu lietošanas. Un tajā pašā laikā kontrastējoši ir dati par vēža izdzīvotību – pat pirms onkoloģiskas slimības diagnozes noteikšanas zems antitrombīna līmenis asinīs ir saistīts ar paaugstinātu nāves risku.

Avots: Iacoviello, Licia et al. “Low antithrombin levels are associated with low risk of cardiovascular death but are a risk factor for cancer mortality.” PloS one vol. 17,9 e0271663. 19 Sep. 2022, doi:10.1371/journal.pone.0271663