PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

CRISTAL pētījums: aspirīns pret enoksaparīnu simptomātiskas vēnu trombembolijas profilaksē

Doctus
CRISTAL pētījums: aspirīns pret enoksaparīnu simptomātiskas vēnu trombembolijas profilaksē
Pixabay.com
Nevienā nejaušināti kontrolētā pētījumā iepriekš nebija analizēta profilaktiski lietota aspirīna monoterapijas efektivitāte vēnu trombembolijas (VTE) gadījumā pacientiem, kam veikta totāla gūžas vai ceļa locītavas artroplastika. Lai noskaidrotu, vai aspirīns ir ne–parāks pār enoksaparīnu VTE profilaksē šai pacientu grupai, nejaušināti kontrolēts pētījums tika veikts 31 slimnīcā Austrālijā.

Tika iekļautas tādas slimnīcas, kur gadā veic vairāk nekā 250 gūžas vai ceļa locītavas artroplastikas. No pētījuma tika izslēgti pacienti, kas pirms operācijas lietoja antikoagulantus vai kam bija medicīniskas kontrindikācijas lietot pētāmās zāles. Pētījumā iekļāva 9711 pacientus vecumā no 18 gadiem (vidējais vecums 68 gadi, 56,8 % sieviešu; aspirīna grupā iedalīja 5675 pacientus, enoksaparīna grupā — 4036). Pacienti 35 dienas pēc totālas gūžas locītavas artroplastikas un 14 dienas pēc totālas ceļa locītavas artroplastikas saņēma aspirīnu (100 mg/d) vai enoksaparīnu (40 mg/d). Primārais pētījuma iznākums bija simptomātiska VTE pirmajās 90 dienās, t.sk. plaušu embolija un dziļo vēnu tromboze (DVT) virs vai zem ceļa locītavas. Ne–pārākuma robeža tika noteikta 1 %. Tāpat tika ziņots par sešiem sekundāriem iznākumiem, t.sk. nāve, masīva asiņošana pirmajās 90 dienās pēc operācijas.

Pētījumu pabeidza 95 % no pētījuma dalībniekiem. Simptomātiska VTE pirmajās 90 dienās pēc operācijas tika konstatēta 256 pacientiem: 79 gadījumos bija plaušu embolija, 18 gadījumos DVT virs ceļa locītavas, 174 gadījumos — zem. Simptomātiskas VTE rādītājs aspirīna grupā bija 3,45 %, enoksaparīna grupā 1,82 % (noteiktā atšķirība 1,97 %; 95 % TI 0,54—3,41 %). Netika sasniegti ne–pārākuma kritēriji aspirīnam, bet enoksaparīns uzrādīja pārākumu attiecībā uz izvirzītajiem kritērijiem (p=0,07). Analizējot sešus pētījumā noteiktos sekundāros iznākumus, starp aspirīna un enoksaparīna grupām netika atrastas būtisks atšķirības.

Avots: CRISTAL Study Group. Effect of Aspirin vs Enoxaparin on Symptomatic Venous Thromboembolism in Patients Undergoing Hip or Knee Arthroplasty: The CRISTAL Randomized Trial. JAMA. 2022;328(8):719–727. doi:10.1001/jama.2022.13416