PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzīvesstila raksturojums pacientiem ar multimorbiditāti

Doctus
Dzīvesstila raksturojums pacientiem ar multimorbiditāti
Pixabay.com
Multimorbiditāte saistīta ar sliktu dzīves kvalitāti, polifarmāciju, augstām veselības aprūpes izmaksām un mirstību. Lai noskaidrotu, kādi nevēlami dzīvesstila faktori raksturīgi pacientiem ar vairākām hroniskām slimībām, tika veikts perspektīvs šķērsgriezuma pētījums Nīderlandē.

Pētījuma dati tika izgūti no Lifelines kohortas (n =79 345). Par multimorbiditāti tika definēts tāds stāvoklis, kad pacientam ir divas vai vairāk līdzpastāvošas hroniskas slimības (t.sk. kardiovaskulāras slimības, vēzis, elpceļu sistēmas slimības, 2.tipa cukura diabēts). Tika izvērtēti seši ar dzīvesstilu saistīti faktori (diēta, fiziskā (ne)aktivitāte, kaitīgo vielu lietošana, miegs, stress, attiecības) un to ietekme uz hronisku slimību attīstību. Statistiskajā analīzē izmantoti daudznomiāli loģistiskās regresijas modeļi.

Šajā kohortā 3 712 dalībnieki atbilda multimorbiditātes kritērijiem (4,7 %; vidēji 53,5 ± 12,5 gadi), kam tika novēroti arī mazāk veselīgi ikdienas paradumi. Salīdzinājumā ar tiem pētījuma dalībniekiem, kam hroniskas slimības nebija, multimorbīdi pacienti ir mazāk fiziski aktīvi (OR 1,15; 95 % TI 1,06–1,2), piedzīvo hronisku stresu (OR 2,14; 95 % TI 1,92–2,38) un norāda uz nekvalitatīvu miegu (OR 1,70; 95 % TI 1,41–2,06). Kā paredzēts, šie pētījuma dalībnieki vairāk laika pavada pie TV ekrāniem (OR 1,70; 95 % TI 1,42–2,04) un ir smēķētāji (OR 1,91; 95 % TI 1,73–2,11), taču kas interesanti – lieto mazāk alkoholu (OR 0,66; 95 % TI 0,59–0,74).

Hronisks stress, slikta miega kvalitāte, fiziski neaktīvs dzīvesstils un smēķēšana ir dzīves stila faktori, kas raksturīgi pacientiem ar vairākām līdzpastāvošām hroniskām slimībām.

Avots: Niebuur, J., Vonk, J. M., Du, Y., de Bock, G. H., Lunter, G., Krabbe, P. F. M., Alizadeh, B. Z., Snieder, H., Smidt, N., Boezen, M., & Corpeleijn, E. (2023). Lifestyle factors related to prevalent chronic disease multimorbidity: A population-based cross-sectional study. PloS one, 18(7), e0287263. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287263