PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Fizisko aktivitāšu izmaiņas bērnu un pusaudžu vidū Covid–19 pandēmijas laikā

Doctus
Fizisko aktivitāšu izmaiņas bērnu un pusaudžu vidū Covid–19 pandēmijas laikā
Pixabay.com
Lai mazinātu Covid–19 vīrusa izplatību, tika ieviesti ļoti daudzi epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas teorētiski varēja negatīvi ietekmēt bērnu un pusaudžu ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni. Lai noskaidrotu, vai pandēmijai ir bijusi ietekme uz to, cik ļoti bērni un pusaudži ir bijuši fiziski aktīvi, tika veikts sistemātisks pārskats un meta–analīze.

Pārskatā tika iekļauti pētījumi, kas ziņoja par fizisko aktivitāšu ilguma izmaiņām bērnu un pusaudžu vidū (salīdzinot ar pirmspandēmijas laiku). Kopā analizēti dati par 14 216 dalībniekiem (vidējais vecums 10,5 gadi). Procentuālās izmaiņas fizisko aktvitāšu ilgumā no pirmspandēmijas brīža līdz Covid–19 pandēmijai bija -20 % (90 % TI -34–-4 %). Pēc samērošanas analīzes tika konstatēts, ka ievērojamākās izmaiņas bija augstas intensitātes fizisko aktivitāšu jomā (-32 %; 90 % TI -44–-16 %), norādot uz vidēji 17 minūtes/dienā mazāku laiku bērna ikdienas aktivitātēs, kuras prasa vidēju līdz spēcīgu fizisko atdevi.  

Avots: Neville RD, Lakes KD, Hopkins WG, et al. Global Changes in Child and Adolescent Physical Activity During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online July 11, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.2313