PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Intrakraniālās artērijas kalcinoze kā neatkarīgs išēmiska insulta riska faktors

Doctus
Intrakraniālās artērijas kalcinoze kā neatkarīgs išēmiska insulta riska faktors
Pixabay.com
Intrakraniālās artērijas kalcinoze (IAK) kā riska faktors išēmiska insulta attīstībai līdz šim nav daudz pētīts un saistība nav izprasta. Šajā publikācijā aprakstīta veiktā pētījumu meta–analīze, lai noskaidrotu, vai IAK var izmantot kā prognostisko faktoru išēmiskā insulta attīstībā un kāda ir pēcinsulta prognoze pacientiem, kam ir IAK.

Lai iegūtu datus, tika izmantotas tādas datu bāzes kā Medline, Cochrane, Web of Science un Google Scholar. Tika iekļauti tādi pētījumi, kas ziņoja risku attiecību (RA) vai iespēju attiecību (IA) attīstīties išēmiskam insultam pacientiem ar IAK ar 95 % ticamības intervālu. Meta–analīze tika veikta, izmantojot Stata programmas 16.0 versiju.

Meta–analīzei par derīgiem tika uzskatīti 12 pētījumi par 9346 pacientiem. Salīdzinot ar tiem pacientiem, kam IAK nav konstatēta, pacientiem ar IAK tika noteikts augstāks išēmiska insulta notikumu risks (pielāgotā IA 1,62, 95 % TI 1,18–2,23, p = 0,001) un atkārtošanās risks (pielāgotā IA 1,77, 95 % TI 1,25–2,51, p = 0,003). Tomēr, netika atrasta nozīmīga korelācija starp IAK un pēcinsulta mirstībai (apvienotā IA 1,12, 95 % TI 0,80–1,56, p = 0,504).

Šajā meta–analīzē rezultāti demonstrē IAK kā neatkarīgu riska faktoru išēmiskā insulta notikumam, taču pēc IAK klātbūtnes nevar prognozēt pēcinsulta mirstību.

Avots: Li, X., Du, H., Li, J., & Chen, X. (2023). Intracranial artery calcification as an independent predictor of ischemic stroke: a systematic review and a meta-analysis. BMC neurology, 23(1), 21. https://doi.org/10.1186/s12883-023-03069-x