PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ar medikamentu lietošanu saistītas saslimšanas ir vairāk nekā 10% pieaugušo

Doctus
12% Zviedrijas pieaugušo ir saslimšanas, kas saistītas ar medikamentu lietošanu. Bet četros gadījumos no desmit var izvairīties no nevēlamajiem efektiem, secināts Zviedrijā veiktā pētījumā.

Katja Hakkarainen un viņas pētnieku komanda izmantoja 7099 aptaujas anketas un 1970 pacientu medicīnas ierakstus, lai uzzīmētu ar medikamentu lietošanu saistītu saslimšanu karti. Viņi pētījumā iekļāva informāciju par medikamentu lietošanas blakusparādībām, toksicitāti, medikamentu atkarību, nepietiekamu efektu no medikamentu lietošanas un medikamentu nelietošanu.

Pētījums uzrādīja, ka 19% pieaugušo Zviedrijā ir bijusi kāda no ar medikamentu lietošanu saistītām saslimšanas formām, savukārt medicīnas dokumentu analīze uzrādīja, ka tie ir 12%.

Visbiežāk tika ziņots par diviem efektiem: blakusparādības un nepietiekams efekts no medikamentu lietošanas. Šie efekti būtu novēršami, 20% no aptaujātajiem atzina, ka viņi paši, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji vai ģimenes locekļi būtu varējuši novērst šos efektus. Arī klīniskais eksperts, kas vērtēja ar medikamentu lietošanu saistītos saslimstības gadījumus, atzina, ka 39% jeb četros gadījumos no desmit varēja izvairīties no saslimšanas.

Pētnieki uzsver, ka iegūtie rezultāti norāda uz to, ka ar medikamentu lietošanu saistītā saslimstība ir nopietna sabiedrības veselības problēma, un tā būtu jārisina visā veselības aprūpes sektorā kopumā.

Iepriekš veiktajos pētījumos uzsvars tika likts uz blakusparādību analizēšanu, savukārt šajā pētījumā uzsvars tika likts uz ar medikamentu lietošanu saistītu saslimstību, tai skaitā nepietiekamu efektu no medikamentu lietošanas. Pētnieki atzīst, ka jāturpina darbs, piesaistot drošuma ekspertus un veselības aprūpes personālu, lai izstrādātu profilakses stratēģijas.

 

Pirmavots: University of Gothenburg. "Drug-related morbidity in more than 10 percent of adults, Swedish study finds." ScienceDaily. ScienceDaily, 22 April 2014.