PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

D vitamīns nemazina ar statīnu lietošanu saistītās muskuļu sāpes

Doctus
D vitamīns nemazina ar statīnu lietošanu saistītās muskuļu sāpes
Freepik.com
Pacienti, kuri lieto statīnus, lai pazeminātu augstu holesterīna līmeni, bieži sūdzas par muskuļu sāpēm, kuru dēļ viņi varētu vairs nelietot šo ļoti iedarbīgo medikamentu, un tas var rezultēties palielinātā riskā infarkta vai insulta attīstībai. Novērošanas pētījumi liecina, ka D vitamīna lietošana saistīta ar samazinātu statīnu nepanesību, taču nav nejaušināta iedalījuma pētījumu, kas šo saistību apstiprinātu.

Pētījuma mērķis bija pārbaudīt, vai D vitamīna papildu lietošana saistīta ar retākām muskuļu sāpēm pēc statīnu lietošanas un retākiem statīnu lietošanas pārtraukšanas gadījumiem.

Pētījumā iekļāva dalībniekus, kuriem pētījuma sākumā nebija ļaundabīgu audzēju un sirds—asinsvadu sistēmas slimību, dalībnieki bija vīrieši pēc 50 gadu vecuma un sievietes pēc 55 gadu vecuma. Šajā divkārt maskētajā, ar placebo kontrolētajā pētījumā dalībniekus pēc nejaušības principa iedalīja divās grupās: D vitamīna grupā, kas katru dienu saņēma D vitamīnu, un placebo grupā.

Galvenie pētījuma iznākumi bija muskuļu sāpes vai diskomforts, kas ilgst vairākas dienas (primārais iznākums) un statīnu lietošanas pārtraukšana muskuļu sāpju (SAMS) dēļ (sekundārais iznākums).

Statīnu lietošanu sāka 1033 dalībnieki, kuriem tika dots arī D vitamīns, un 1050 dalībnieki, kuri saņēma placebo; vidējais (SN) vecums bija 66,8 (6,2) gadi, 49 % sieviešu. Par SAMS 4,8 novērošanas gados ziņoja 317 dalībnieki (31 %), kuri lietoja D vitamīnu, un 325 dalībnieki, kuri lietoja placebo (31 %). Koriģētā izredžu attiecība (OR) bija 0,97 (95 % TI [0,80—1,18]; P=0,78). Statīnu lietošanu pārtrauca 137 dalībnieki (13 %) D vitamīna grupā un 133 dalībnieki placebo grupā (13 %), koriģētā OR=1,04 (95% TI [0,80—1,35]; P=0,78). Šie rezultāti bija konsekventi visos pirmsapstrādes 25–hidroksi–D vitamīna līmeņos (mijiedarbības P vērtība 0,83). no dalībniekiem, kuru D vitamīna līmenis bija zem 20 ng/ml, par SAMS ziņoja 28 no 85 dalībniekiem D vitamīna grupā (33 %) un 33 no 95 dalībniekiem placebo grupā (35 %). Tiem, kuru D vitamīna līmenis zem 30 ng/ml, par SAMS ziņoja 88 no 330 dalībniekiem D vitamīna grupā (27 %), un 96 no 323 dalībniekiem placebo grupā (30 %).

Pētījumā secināja, ka D vitamīna papildu lietošana nenovērš ar statīnu lietošanu saistītas muskuļu sāpes un nesamazina statīnu lietošanas pārtraukšanas gadījumu skaitu. Šie rezultāti bija konsekventi neatkarīgi no D vitamīna līmeņa.

AVOTS: Hlatky MA, Gonzalez PE, Manson JE, et al. Statin-Associated Muscle Symptoms Among New Statin Users Randomly Assigned to Vitamin D or Placebo. JAMA Cardiology, 2022