PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Diabēts ir riska faktors hospitalizācijai pacientiem ar atriju fibrilāciju

Doctus
Cukura diabēts (CD) un ātriju fibrilācija (AF) ir plaši izplatītas patoloģijas, kuras veido lielu daļu no sabiedrības veselības problēmām un ir kardiovaskulārās mirstības pamatā. Zinātniskajā literatūrā par šo abu patoloģiju saistību ir pretrunīgi dati, kā arī prognoze pacientiem ar abām šīm patoloģijām nav pētīta plašos populāciju pētījumos.

Pētījums par CD un AF saistību veikts Itālijas ziemeļos, tajā piedalījās 9,0612,58 iedzīvotāju. Pētījums ilga 9 gadus. Vidējais pacientu vecums bija 65 gadi, 49% sievietes. Noskaidrots, ka cukura diabēta pacientiem ātriju fibrilāciju sastop 10,4% gadījumu, bet cilvēkiem bez cukura diabēta ātriju fibrilāciju sastop 7,4% gadījumu. Cukura diabēts ir riska faktors ātriju fibrilācijas attīstībai (p<0,001).

Orālie antikoagulanti tika nozīmēti 34,8% cukura diabēta pacientiem ar AF. Pacientiem, kuriem bija gan CD, gan AF, bija lielāks risks miokarda infarkta attīstībai un tiem bija lielāks kopējās nāves risks. Pētījuma noslēgumā secināts, ka cukura diabēta pacientiem ir svarīgi savlaicīgi diagnosticēt ātriju fibrilāciju, lai varētu uzsākt trombembolisku notikumu profilakses pasākumus.

Avots: Lidia Staszewsky et al., Diabetes mellitus as risk factor for atrial fibrillation hospitalization: Incidence and outcomes over nine years in a region of Northern Italy, Diabetes Research and Clinical Practice, publicēts 2015.gada 16.jūlijā