PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzirdes zudums ir priekšlaicīgas nāves riska faktors

Doctus
Dzirdes zudums paaugstina mirstības risku pirms 75 gadu vecuma kardiovaskulāru saslimšanu dēļ, īpaši augsts šis risks ir vientuļajiem cilvēkiem

Dzirdes zudums tāpat kā vientulība ir saistīti ar paaugstinātu visu cēloņu mirstības risku. Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai vientulība un/vai bērnu neesamība paaugstina mirstības risku, dzirdei pasliktinoties. Pētījumā 1996. - 1998.gadā iesaistīja 50 462 personas vecākas par 20 gadiem.  Norvēģu Nāves cēloņu reģistrs tika izmantots līdz 2016.gadam, lai identificētu nāves gadījumus. Laulību statuss tika iegūts no Iedzīvotāju reģistra. Saistība starp dzirdes zudumu un mirstības risku tika rēķināta, izmantojot Koks proporcionālo draudu modeli pēc vidēji 17,6 novērošanas gadiem.  

Dzirdes zudums bija saistīts ar paaugstinātu visu cēloņu mirstības risku cilvēkiem jaunākiem par 75 gadiem (HR=1,3; 95 % TI [1,2 – 1,4]) un kardiovaskulāro mirstību (HR=1,8; 95 % TI [1,5 – 2,1]), bet ne ar mirstību no vēža (HR=1,1; 95 % TI [0,9 – 1,3]) vai nelaimes gadījumiem (HR=1,4; 95 % TI [0,9 – 2,3]). Samērojot pēc sociālekonomiskiem faktoriem, kardiovaskulāriem riska faktoriem, slimībām un ģimenes statusa, samazinājās saistības ciešums. Samērotais mirstības risks bija statistiski ticami saistīts ar ģimenes statusu. Šķiršanās paaugstināja mirstības risku dzirdes zuduma dēļ, arī bērnu neesamība šo risku paaugstināja, bet šī saistība tika novērota tikai sievietēm. Zemāku mirstības risku novēroja tiem, kuru partneriem bija laba dzirde. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība  tiem, kuriem nav ģimenes un kuriem pasliktinās dzirde.

 

AVOTS: Engdahl B, Idstad M, Skirbekk V. Hearing loss, family status and mortality – Findings from the HUNT study, Norway. Social Science & Medicine, 2019; 220: 219