PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Empagliflozīns mazina kardiovaskulāro mirstību

Doctus
Vakar Stokholmā Eiropas Diabēta izpētes asociācijas ikgadējās sēdes ietvaros prezentēti EMPA-REG OUTCOME (Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes) pētījuma rezultāti. Prezentācijā piedalījās arī Doctus.

Pētījums veikts, lai noskaidrotu empagliflozīna (SGLT-2 inhibitors) ietekmi uz kardiovaskulāro veselību un mirstību un iegūtie rezultāti ir pārsteidzoši.

Multicentru, randomizētā, dubultaklā placebo kontrolētā pētījumā kopumā piedalījās 7020 pacienti no 42 pasaules valstīm. Pacienti saņēma empagliflozīnu 10 mg, 25 mg vai placebo, un novēroti 3 gadus. Pētījuma rezultāti apkopoti 1. attēlā.

1. attēls 1. attēls
1. attēls

A attēlā (augšējā rinda, pa kreisi) redzama ietekme uz kardiovaskulāro mirstību, ne-fatāla miokarda infarkta, ne-fatāla insulta risku. B attēlā (pa labi) – kumulatīvā kardiovaskulārās mirstības incidence. C attēlā (apakšējā rinda, pa kreisi) attēlota ietekme uz kopējo mirstību un D attēlā (pa labi) hospitalizācija sirds mazspējas dēļ. Melnā krāsā parādīta pacientu grupa, kuriem nozīmēts placebo, ar sarkanu parādīta pacientu grupa, kuri lietoja empagliflozīnu (efekts neatkarīgs no devas).

Var secināt, ka empagliflozīns:

  • samazina kardiovaskulārās mirstības, ne-fatāla miokarda infarkta, ne-fatāla insulta risku par 14%;
  • samazina kardiovaskulāro mirstību par 38%;
  • samazina kopējo mirstību par 32%;
  • novērš hospitalizāciju sirds mazspējas dēļ par 35%;
  • tā drošības profils atbilst iepriekš veiktos pētījumos iegūtajiem datiem.

Šobrīd precīzs mehānisms, kā tieši empagliflozīns šo labvēlīgo kardiovaskulāro efektu rada, nav izskaidrots, bet zināms, ka tas samazina glikozes līmeni asinīs, samazina simpātiskās nervu sistēmas aktivitāti, samazina svaru, viscerālo tauku daudzumu, mazina oksidatīvā stresa iedarbību, mazina albuminūriju, samazina urīnskābes līmeni asinīs (pētījumi par palielināta urīnskābes līmeņa nelabvēlīgo ietekmi vēl norit), samazina asinsspiedienu, artēriju pretestību, samazina triglicerīdu līmeni. Zināms, ka to lietojot palielinās ZBLH un ABLH līmenis asinīs un tā kā ZBLH palielināšanās nav vērtējama pozitīvi, nepieciešami tālāki pētījumi empagliflozīna labvēlīgās kardiovaskulārās darbības izskaidrošanai.

Empagliflozīns ir pirmais glikozes līmeņa pazeminošais medikaments, kuram pierādīta labvēlīga ietekme uz kardiovaskulārā riska mazināšanu cukura diabēta pacientiem. Kardiovaskulāro notikumu risks cukura diabēta pacientiem ir par 50% augstāks kā vispārējā populācijā.

2. attēlā pētījuma EMPA-REG OUTCOME vadošais pētnieks Bernards Zinmans, endokrinoloģijas profesors no Toronto (Kanādā).

2. attēls 2. attēls
2. attēls