PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Fiziskās aktivitātes pirms operācijas palīdz vieglāk atveseļoties

Doctus
Fiziskās aktivitātes pirms operācijas palīdz vieglāk atveseļoties
Freepik.com
Pacientiem, kuri bija fiziski aktīvi pirms plānotas operācijas bija par 56 % retāk pēc operācijas komplikācijas un īsāks uzturēšanās laiks slimnīcā.

Pētījuma mērķis bija novērtēt pieejamos datus par augstas intensitātes intervāla treniņu (HIIT) saistību ar kardiovaskulārajām darba spējām (CRF) un iznākumiem pēc operācijas.

Primārais pētījuma iznākums bija izmaiņas kardiovaskulārajās darba spējās, mērītas vai nu ar VO2 vai 6 minūšu staigāšanas testu (6MWT). Sekundārais iznākums bija pēc operācijas komplikācijas, slimnīcā pavadīto dienu skaits (LOS), izmaiņas dzīves kvalitātē, anaerobais slieksnis un maksimālā jauda.

Sistemātiskajā pārskatā iekļāva informāciju no 12 pētījumiem par 832 pacientiem.

Apvienotie rezultāti liecināja par vairākām pozitīvām HIIT saistībām, salīdzinot ar standarta aprūpi, vai nu CRF (V̇o2 maksimums, 6MWT, anaerobais slieksnis vai maksimālā jauda) vai pēcoperācijas rezultātiem (komplikācijas, LOS, dzīves kvalitāte), lai gan pētījumu rezultātos bija ievērojama neviendabība. 8 pētījumos, kuros piedalījās 627 pacienti, tika iegūti vidēji kvalitatīvi pierādījumi par nozīmīgu V̇o2 maksimuma uzlabošanos (kumulatīvā vidējā atšķirība, 2,59 ml/kg/min; 95 % TI [1,52 – 3,65 ml/kg/min]; P < 0,001). 8 pētījumos, kuros piedalījās 770 pacienti, tika iegūti vidēji kvalitatīvi pierādījumi par būtisku komplikāciju samazināšanos (OR=0,44; 95 % TI [0,32 – 0,60]; P <0,001). Slimnīcā pavadīto dienu ilgums būtiski neatšķīrās starp HIIT pacientiem un pacientiem ar standarta aprūpi (kumulatīvā vidējā atšķirība, –3,06 dienas; 95 % TI [–6,41 līdz 0,29 dienas]; P =0,07). Analīze parādīja augstu neviendabīguma pakāpi pētījuma rezultātos un kopumā zemu neobjektivitātes risku.

Šīs meta-analīzes rezultāti liecina, ka augstas intensitātes fiziskās aktivitātes pirms operācijas var būt noderīgas pacientiem, kuriem jāveic ķirurģiskas manipulācijas, uzlabojot fiziskās darbspējas un samazinot pēc operācijas komplikācijas. Šie pētījuma atklājumi atbalsta HIIT iekļaušanu pirmsrehabilitācijas programmās pirms lielas operācijas. Augstā neviendabīguma pakāpe gan vingrinājumu protokolos, gan pētījumu rezultātos apstiprina nepieciešamību pēc turpmākiem perspektīviem, labi izstrādātiem pētījumiem.

AVOTS: Clifford K, Woodfield JC, Tait W, et al. Association of Preoperative High-Intensity Interval Training With Cardiorespiratory Fitness and Postoperative Outcomes Among Adults Undergoing Major Surgery. JAMA Network Open, 2023; 6 (6): e2320527