PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Iespējama saistība starp saldinātu dzērienu lietošanu un vēža risku

Doctus
Pētījumā, kurš publicēts The BMJ, ziņo par iespējamu saistību starp augstas cukura koncentrācijas dzērieniem un paaugstinātu vēža risku.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp cukurotu dzērienu patēriņu (cukurotie dzērieni un 100 % augļu sulas), mākslīgo saldinātāju dzērieniem un vēža risku.

Šis bija populācijā balstīts kohorta pētījums, tajā iekļāva 101 257 dalībniekus 18 gadus un vecākus (vidējais vecums 42,2 gadi (SD 14,4); mediānais novērošanas laiks 5,1 gads). Saldināto dzērienu lietošana tika uzskaitīta veicot 24 stundu uztura pierakstus. Tika analizēta iespējamā saistība starp saldināto dzērienu lietošanu un kopējo, krūts, prostatas un kolorektālā vēža risku.

Saldināto dzērienu lietošana bija statistiski ticami saistīta ar paaugstināto kopējo vēža risku (n-2193; HR uz 100mL/d pieaug līdz 1,18; 95 % TI [1,0 – 1,27]) un krūts vēža risku (n=693; HR=1,22; 95 % TI [1,07 – 1,39]). Mākslīgi saldinātu dzērienu lietošana nebija saistīta ar paaugstinātu vēža risku; savukārt 100 % augļu sulu lietošana bija saistīta ar paaugstinātu kopējo vēža risku (n=2193; HR=1,12; 95 % TI [1,03 – 1,23]).  

Lielā perspektīvā pētījumā secināja, ka saldinātu dzērienu lietošana ir saistīta ar paaugstinātu kopējo un krūts vēža risku. 100 % augļu sulu lietošana arī ir saistīta ar paaugstinātu kopējo vēža risku. Pētījuma rezultāti apliecina, ka cukuroto dzērienu lietošana, kas ir plaši izplatīta Rietumu sabiedrībā, var būt modificējams vēža riska faktors.

 

 

AVOTS: Chazelas E, Srour B, Desmetz E,  al. Sugary drink consumption and risk of cancer: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ, 2019; l2408