PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Intensīva insulīna terapija pacientiem pēc infarkta

Doctus
Ilgstošā novērojuma pētījumā (DIGAMI 1) secināts, ka intensīva insulīna terapija pagarina dzīves ilgumu vairāk par 2 gadiem pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu pēc infarkta, salīdzinot ar standarta ārstēšanu. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Pētījums tika veikts Zviedrijā, Karolinskas institūtā. Pētījumu uzsāka 1990.gadā un kopumā pētījumā iekļāva 620 pacientus ar 2.tipa cukura diabētu. Pacienti, kuri nokļuva slimnīcā ar aizdomām par infarktu, terapijā saņēma vai nu intensīvu insulīna terapiju (insulīna-glikozes infūzija vismaz 24 stundas un tad sekojošas insulīna injekcijas 4 reizes dienā vismaz 3 mēnešus) vai standarta glikozi pazeminošu terapiju (tai skaitā, retos gadījumos insulīnu). Pētījuma mērķis bija novērtēt terapijas atšķirības attiecībā uz visu cēloņu mirstību ilgtermiņā.

Pētījumā pacienus novēroja 20 gadus, lielākā daļa šajā laikā nomira. Tie pacienti, kuri saņēma intensificētu insulīna terapiju, nodzīvoja vidēji 2 - 3 gadus ilgāk nekā tie, kuri lietoja standarta terapiju. Šis efekts tika novērots 8 gadus pēc nejaušināšanas un tad pamazām tas starp grupām izlīdzinājās. Pacientiem ar zemu kardiovaskulāro risku (jaunāki par 70 gadiem, bez infarkta un sirds mazspējas anamnēzē) un iepriekš nelietotu insulīna terapiju, novēroja vislielākos ieguvumus no intensīvas insulīna terapijas pēc infarkta. Lai gan iegūtie rezultāti nepārprotami norāda uz ieguvumiem no intensīvas insulīna terapijas pēc infarkta pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu, tomēr domājams, ka, ja pētījumu uzsāktu šobrīd, tad šis ieguvums nebūtu tik liels. Salīdzinot ar 1990.gadu, kad DIGAM 1 tika uzsākts, mūsdienās ir veikti daudzi uzlabojumi konvenciālajai terapijai, kā arī daudz biežāk tie lietoti medikamenti kardiovaskulāro komplikāciju mazināšanai un novēršanai, piemēram, statīni un asinsspiedienu pazeminoši medikamenti. Tomēr neskatoties uz to, arī mūsdienās no intensīvas insulīna terapijas pēc infarkta varētu būt lielāks ieguvums nekā standarta terapijai.

Pirmavots: Viveca Ritsinger, Klas Malmberg, Anton Mårtensson, Lars Rydén, Hans Wedel, Anna Norhammar. Intensified insulin-based glycaemic control after myocardial infarction: mortality during 20 year follow-up of the randomised Diabetes Mellitus Insulin Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction (DIGAMI 1) trial. Lancet Diabetes Endocrinol, May 2014.