PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Išēmiska sirds slimība un asinsvadu riska faktori ir saistīti ar paātrinātu smadzeņu novecošanos

Doctus
Išēmiska sirds slimība un asinsvadu riska faktori ir saistīti ar paātrinātu smadzeņu novecošanos
Freepik.com
Išēmiska sirds slimība (ISS) ir saistīta ar vājākiem smadzeņu rezultātiem. Smadzeņu magnētiskās rezonanses attēlveidošanas radītā atšķirība starp paredzēto smadzeņu vecumu un faktisko hronoloģisko vecumu (smadzeņu vecuma delta gados, pozitīva paātrinātai smadzeņu novecošanai) var kalpot kā efektīvs līdzeklis, lai informētu pacientus par smadzeņu veselību, kā arī lai veicinātu veselīgāku dzīvesveidu.

Autori pētīja ISS ietekmi uz smadzeņu novecošanos, iespējamos pamatā esošos mehānismus un tās saistību ar demences risku, asinsvadu riska faktoriem, sirds un asinsvadu struktūru un funkciju.

Smadzeņu vecums tika novērtēts pētījuma dalībniekiem ar izplatītu SIS (n = 1341), izmantojot Bajesa regresijas modeli ar 25 strukturālām (volumetriskām) smadzeņu magnētiskās rezonanses attēlveidošanas iezīmēm un salīdzinot ar dalībniekiem bez ISS (n = 35 237).

SIS bija saistīta ar ievērojami paātrinātu smadzeņu novecošanos (P <0, 001), ko pilnībā neizraisīja mikrovaskulāri bojājumi. Smadzeņu novecošanās (pozitīva smadzeņu vecuma delta) bija saistīta ar paaugstinātu demences risku (OR=1,13; 95 % TI [0,04 - 1,22]; P = 0,002), asinsvadu riska faktoriem (piemēram, cukura diabētu) un aptaukošanos. Ja dalībniekiem nebija ISS, smadzeņu novecošana bija saistīta arī ar sirds un asinsvadu strukturālajām un funkcionālajām izmaiņām, kas parasti novērojamas novecojošās sirdīs. Tomēr šādas izmaiņas nebija saistītas ar demences risku.

Išēmiska sirds slimība un asinsvadu riska faktori ir saistīti ar paātrinātu smadzeņu novecošanos un demences risku. Pozitīva smadzeņu vecuma delta, kas atspoguļo paātrinātu smadzeņu novecošanos, var kalpot kā efektīvs saziņas līdzeklis, lai pārliecinātu pacientu pievērsties veselīgam dzīvesveidam.

AVOTS: Rauseo E, Salih A, Raisi-Estabragh Z, et al. Ischemic Heart Disease and Vascular Risk Factors Are Associated With Accelerated Brain Aging. JACC: Cardiovascular Imaging. Available online 12 April 2023