PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kad un kā ārsti izvēlējās profesiju?

Doctus
29 % ārstu un medicīnas studentu atzīst, ka karjeras izvēli jau bija izdarījuši pirms 12 gadu vecuma, secināts Amerikas Medicīnas asociācijas veiktā aptaujā.

Tiešsaistes aptaujā uzrunāja 400 medicīnas studentus, 400 rezidentus un 400 praktizējošus ārstus. 73 % aptaujas dalībnieku atzina, ka savu izvēli par labu medicīnai bija izdarījuši līdz 20 gadu vecumam.

Lielākā daļa respondentu atzina, ka karjeras izvēli noteica personīgā pieredze, esot par pacientu, vai saskaroties ar medicīna, kad slimoja kāds piederīgais, vai strādājot par brīvprātīgo veselības aprūpes iestādē. Lielākā daļa ārstu un medicīnas studentu atzina, ka medicīna ir viņu aicinājums.

Trīs ceturtdaļas respondentu atzina, ka vēlme palīdzēt citiem ir galvenais iemesls, kādēļ viņi ir medicīnā. Kopumā 90 % atzina, ka ir apmierināti ar savu karjeras izvēli; 94 % studentu savu izvēli atzina par labu, 88 % - rezidentu un 88 % praktizējošu ārstu. Daļēji šo pozitīvo rezultātu varētu izskaidrot ar to, ka dalībnieki bija gados jauni (96 % aptaujāto ārstu bija līdz 40 gadu vecumam).

Tomēr neskatoties uz to, ka lielākā daļa aptaujas dalībnieku ir apmierināti ar karjeras izvēli, pie negatīvajām lietām viņi min: administratīvo slogu (54 %), stresu (49 %) un laika trūkumu (43 %). Garas darba stundas un darbu uz izsaukumu kā problēmas norāda 52 % rezidentu. 13 % aptaujas dalībnieku atzīst, ka reizēm viņiem iezogas domas par karjeras izvēli, galvenais iemesls šādām pārdomām ir izdegšana. Daļa medicīnas studentu un ārstu atzīst, ka nav pārliecināti, vai ieteiktu medicīnas studijas citiem (27 %). Medicīnas studenti biežāk (70 %) nekā rezidenti (56 %) un nekā ārsti (56 %) ieteiktu izvēlēties medicīnas studijas.

AVOTS: Lowes R. Three in 10 Physicians Knew Calling by Age 12, Survey Says. Medscape Medical News, March 30, 2017