PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Latentas tuberkulozes ārstēšana: īsāk ir labāk

Doctus
Jaunāko pētījumu rezultāti apliecina, ka latentas tuberkulozes gadījumos īsāks terapijas kurss ir drošāks un efektīvāks nekā pašreizējais 9 mēnešu standarta kurss.

Līdz šim bija pieņemts, ka 9 mēnešu izoniazīda kurss var pasargāt personu ar latentu tuberkulozi no saslimšanas ar aktīvu tuberkulozi, bet šim režīmam ir vāja līdzestība un toksiskie efekti.

Tika veikts atvērta tipa pētījums deviņās valstīs, pacienti ar latentu tuberkulozi nejaušināti tika iedalīti divās grupās: vieni 4 mēnešus lietoja rifampīnu, otri – 9 mēnešus lietoja izoniazīdu. Primārais iznākums bija apstiprinātas aktīvas tuberkulozes neesamība 28 mēnešu laikā pēc terapijas uzsākšanas. Sekundārie iznākumi iekļāva klīniski apstiprinātu aktīvo tuberkulozi, blakusparadības skalā no 3 līdz 5, terapijas kursa pabeigšanu.  

No 3443 pacientiem, kuri lietoja rifampīnu, aktīvu tuberkulozi apstiprināja četriem pacientiem un klīniski diagnosticēta aktīvā tuberkuloze attīstījās 4 uz 7732 persongadiem novērošanas periodā, salīdzinot ar 4 no 3416 pacientiem izoniazīda grupā un 5 pacientiem uz 7652 persngadiem novērošanas periodā. Apstiprinātas aktīvas tuberkulozes biežumu atšķirība (rifampīns – izoniazīds) bija mazāka par 0,01 gadījumu uz 100 persongadiem (95 % TI [-0,14 – 0,16]) un mazāk kā 0,01 gadījums uz 100 persongadiem (95 % TI [-0,23 – 0,22]) apstiprinātai vai klīniski diagnosticētai tuberkulozei.

Atšķirības terapijas kursa pabeigšanas biežumā bija 15,1 procentpunkts (95 % TI [12,7 – 17,4]). Blakusparādību skalā no 3 līdz 5 146 dienu laikā biežuma atšķirība bija -1,1 procentpunkts (95 % TI [-1,9 - -0,4]) visiem gadījumiem un -1,2 procentpunkti (95 % TI [-1,7 – - 0,7]) hepatotoksiskiem notikumiem.

Pētnieki secina, ka nav atšķirības terapijas efektivitātē starp 4 mēnešu rifampīna un 9 mēnešu izoniazīda kursiem aktīvas tuberkulozes profilaksē, tomēr rifampīna kursu pabeidz lielāks pacientu skaits un tas ir drošāks ar mazāk blakusparādībām.  

 

AVOTS: Menzies D, Adjobimey M, Ruslami R, et al. Four Months of Rifampin or Nine Months of Isoniazid for Latent Tuberculosis in Adults. New England Journal of Medicine, 2018; 379 (5): 440.