PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mazāk darba stundas, mazāk noguruma, bet arī sliktākas prasmes

Doctus
Ierobežojumi darba laikā, ko drīkst strādāt ārsti rezidenti, var palīdzēt mazināt nogurumu jaunajiem ārstiem, bet tas var ietekmēt arī viņu zināšanas un prasmes, secināts pētījumā, kurš publicēts žurnālā Annals of Surgery.

 

Pētnieki aptaujāja 216 ortopēdijas speciālitātes rezidentus pirms un pēc darba laika ierobežojumu ieviešanas. Pēc darba laika ierobežojumu ieviešanas rezidenti retāk ziņoja par nogurumu, tomēr miega daudzums statistiski ticami neatšķīrās. Aptaujātie rezidenti gulēja vidēji 34,6 stundas nedēļā 2003.gadā, salīdzinājumam laika posmā 2004. – 2009. gads rezidenti miegam veltīja vidēji 33,7 stundas nedēļā.   

Pētnieki bija izbrīnīti par iegūtajiem rezultātiem, jo pēc loģikas būtu jābūt tā, ka, ja cilvēks ir noguris, viņš iet mājās un guļ, bet šie rezultāti uzrādīja pretējo, miegam veltīto stundu skaits samazinās. Pētījuma rezultāti apliecina, ka nogurums nav saistīts tikai ar miega trūkumu, tas ir saistīts arī ar citiem faktoriem.  Iespējams, ka ir nepieciešams vairāk laika atpūtai.

Ja 2003.gadā rezidenti nopietnas procedūras veica vidēji 31 stundu nedēļa, tad pēc darba laika ierobežojumiem, šis laiks samazinājās līdz 25,4 stundām nedēļā 2004.-2009.gadā. 2003.gada aptaujā rezidenti retāk atzina, ka viņiem trūkst nepieciešamo zināšanu, lai stresa situācijās pieņemtu pareizos lēmumus, kā arī retāk sūdzējās par nepietiekamām zināšanām, nekā pēs darba laika ierobežojumu ieviešanas.  Vidējais darba stundu skaits nedēļā samazinājās no 74,5 stundām nedēļā 2003.gadā līdz 66,2 stundām nedēļā 2009.gadā. 2003.gadā noteikumi ierobežoja rezidentu darba laiku līdz 80 stundām nedēļā, lai uzlabotu pacientu drošību, jo pirms šī ierobežojuma, rezidenti strādāja 120 stundas nedēļā.  

2011.gadā noteikumi tika pārskatīti, izmaiņas iekļāva: palielināt rezidentu uzraudzību, ierobežot pirmā gada rezidentu darba maiņu līdz 16 stundām, izglītot rezidentus un mācībspēkus par miega traucējumiem un nodrošināt efektīvu pacientu aprūpi.  Ar šīm izmaiņām ieviesa arī stingrākas prasības darba laika uzskaitei.

Aptaujājot rezidentus pirms un pēc ierobežojumu ieviešanas, secināja, ka ir mazāk noguruma radīto negatīvo efektu. Noguruma radītā negatīvā ietekme uz:

 

  • spēju mācīties – 2003.gadā – 88,6%, 2004.-2009.gadā – 75%;
  • kopējo apmierinātību – 2003.gadā – 71,4%, 2004.-2009.gadā – 68,9%;
  • sadarbību ar kolēģiem – 2003.gadā –58,8%, 2004.-2009.gadā – 44,4%;
  • kopējo labklājību – 2003.gadā –57,1%, 2004.-2009.gadā – 63,0%;
  • spēju nodrošināt psihosociālo atbalstu – 2003.gadā –57,1%, 2004.-2009.gadā – 44,8%;
  • aprūpes kvalitāti – 2003.gadā –45,7 %, 2004.-2009.gadā – 25,6%;
  • pacientu drošību – 2003.gadā –28,6%, 2004.-2009.gadā – 14,4%.

 

Pirmavots: Long-term Follow-Up on the Educational Impact of ACGME Duty Hour Limits. Annals of Surgery, published online Oct. 12, 2012.