PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Nav ieguvumu no perorālu steroīdu lietošanas apakšējo elpošanas ceļu infekciju gadījumā

Doctus
Akūtas apakšējo elpošanas ceļu infekcijas ir bieži sastopamas un nereti primārajā veselības aprūpē tiek neadekvāti ārstētas ar antibiotikām. Arvien biežāk sāk izmantot kortikosteroīdus, bet to lietošanai nav pietiekami pierādījumi.

Pētījuma mērķis bija novērtēt perorāli lietotu kortikosteroīdu efektivitāti akūtu apakšējo elpošanas ceļu infekciju gadījumos pieaugušajiem bez astmas.

Šis bija daudzcentru, placebo kontrolēts, nejaušināta iedalījuma pētījums, kuru veica 54 ģimenes ārsta praksēs Anglijā. Pētījumā iekļāva 401 pieaugušo ar akūtu klepu un vismaz vienu apakšējo elpošanas ceļu simptomu, kuriem nebija uzsākta antibiotiku terapija un anamnēzē nebija hroniska plaušu slimība vai astmas medikamentu lietošana pēdējo 5 gadu laikā. Viena grupa lietoja divas 20 mg prednizolona tabletes (n=199), otra grupa – placebo (n=202) vienu reizi dienā piecas dienas. Primārais iznākums vidēji smaga vai smaga klepus ilgums (0 – 28 dienas; minimālā klīniskā atšķirība – 3,79 dienas) un vidējais simptomu smagums 2 – 4 dienā (0 – netraucē, 6 – sliktāk vairs nevar būt; minimālā klīniskā atšķirība – 1,66). Sekundārie iznākumi – akūtu apakšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomu ilgums un smagums, antibiotiku lietošana un blakusparādības.

No 401 iesaistītā pacienta 3 pacienti pārtrauca dalību pētījumā jau pašā sākumā. Starp 398 pētījuma dalībniekiem, 63 % bija sievietes, vidējais vecums bija 47 gadi (SD=16), 17 % bija smēķētāji, 77 % bija izdalījumi, 70 % bija elpas trūkums, 47 % - sēkšana, 46 % - sāpes krūtīs un 42 % - izmainīta gaisa plūsma. 334 pacienti (84 %) ziņoja par klepus ilgumu un 369 (93 %) sniedza informāciju par simptomu smagumu.  Mediānais klepus ilgums bija 5 dienas prednizolona grupā un 5 dienas placebo grupā (HR=1,11; 95 % TI [0,89 – 1,39]; p>0,05). Vidējais simptomu smagums bija 1,99 punkti prednizolona grupā un 2,16 punkti placebo grupā (samērotā atšķirība -0,20; 95 % TI [-0,40 – 0,00]; p=0,05).

Netika novērots statistiski ticams ārstēšanas efekts uz citu simptomu smagumu un ilgumu, izmainītas gaisa plūsmas ilgumu, antibiotiku lietošanu vai blakusparādībām.

Pētnieki secināja, ka perorāli lietojamos kortikosteroīdus nav jāizraksta pacientiem ar akūtiem apakšējo elpošanas ceļu infekciju simptomiem pieaugušajiem bez astmas, jo tie nemazina simptomus vai slimības smagumu.

 

AVOTS: Hay AD, Little P, Harnden A, et al.  Effect of Oral Prednisolone on Symptom Duration and Severity in Nonasthmatic Adults With Acute Lower Respiratory Tract InfectionA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;318(8):721-730.