PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Omega – 3 uztura bagātinātājiem nav ietekmes uz vaskulāriem notikumiem pacientiem ar cukura diabētu

Doctus
Lielā, placebo kontrolētā, nejaušināta iedalījuma pētījumā secināja, ka omega – 3 taukskābēm nav efekta uz nopietniem vaskulāriem notikumiem, vēzi vai mirstību pacientiem ar cukura diabētu.

Novērojuma pētījumos ir atklāts, ka omega-3 taukskābju lietošana ir saistīta ar zemāku kardiovaskulāro slimību risku, bet šie atklājumi līdz šim nebija apstiprināti nejaušinātos pētījumos. Vēl arvien nebija skaidrs, vai pacientiem ar cukura diabētu ir ieguvumi no omega-3 taukskābju lietošanas attiecībā uz sirds un asinsvadu sistēmu.

15 480 pacienti ar cukura diabētu, bet bez aterosklerotiskām kardiovaskulārām slimībām, nejaušināti tika iedalīti divās grupās: vieni lietoja 1 g omega-3 taukskābju kapsulu dienā, otri – placebo (olīveļļu). Primārais pētījuma iznākums bija nopietns vaskulārs notikums (ne fatāls miokarda infarkts, insults via tranzistora išēmiska lēkme vai vaskulāra nāve, izņemot intrakraniālas asiņošanas dēļ).

7,4 novērošanas gadu laikā nopietni vaskulāri notikumi tika novēroti 689 (8,9 %) pacientiem omega-3 grupā un 712 pacientiem (9,2 %) placebo grupā (RR=0,97; 95 % TI [0,87 – 1,08]; p=0,55). Nopietni vaskulāri notikumi vai revaskularizācija tika novērota 882 (11,4 %) pacientiem omega-3 grupā un 887 (11,5 %) placebo grupā (RR=1,0; 95 % TI [0,91 – 1,09]). Nāve jebkādu cēloņu dēļ tika novērota 752 (9,7 %) pacientiem omega-3 grupā un 788 (10,2 %) pacientiem placebo grupā (RR=0,95; 95 % TI [0,86 – 1,05]). Starp grupām netika novērota statistiski ticama atšķirība arī attiecībā uz ne fatālām smagām blakusparādībām.

Pētnieki secina, ka pacientiem ar cukura diabētu bez kardiovaskulārām slimībām, nav papildus ieguvumu attiecībā uz kardiovaksulāru notikumu attīstību no omega-3 taukskābju lietošanas.

AVOTS: The ASCEND Study Collaborative Group. Effects of n−3 Fatty Acid Supplements in Diabetes Mellitus. N Engl J Med. Published online August 26, 2018.