PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Orālie kontraceptīvie līdzekļi, hormonaizvietojošā terapija un krūts vēzis

Doctus
Līdz šim trūka viennozīmīgu pierādījumu par orālo kontraceptīvo līdzekļu un hormonaizvietojošās terapijas saistību ar paaugstinātu krūts vēža risku. Populācijas kohorta pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv šāda saistība un vai tā ir atkarīga no lietošanas ilguma un lietošanas biežuma.

Pētījumā tika iekļautas 16 928 Islandes sievietes, kuras apmeklēja Islandes Vēža atklāšanas klīniku laika periodā 1979. - 2006.gads un par kurām bija zināma informācija par orālās kontracepcijas (OK) un hormonaizvietojošās terapijas (HAT) lietošanu, visas sievietes bija vecākas par 48 gadiem. Savienojot datus ar Islandes Vēža reģistru, tika identificēti visi vēža gadījumi novērošanas laikā. Izmantojot Cox regresiju, tika aprēķināta krūts vēža draudu attiecība (HR) saistībā ar hormonu lietošanu, visi dati tika samēroti pēc menstruāciju un reproduktīvajiem riska faktoriem.

Pētnieki konstatēja, ka statistiski ticami lielāks krūts vēža risks ir lietojot kombinētos estrogēna/ progesterona līdzekļus (HR=2,61; 95% TI [2,00 - 3,41]), savukārt, ja tika lietots estrogēns monoterapijā netika novērots statistiski ticams krūts vēža riska pieaugums (HR=1,13; 95% TI [0,85 - 1,49]). Ja sieviete dzīves laikā ir lietojusi OK un HAT krūts vēža risks ir lielāks, nekā, ja ir lietots viens no šiem līdzekļiem (HR=2,19; 95% TI [1,67 - 2,87]). Fokusējoties uz ilgtermiņa lietošanu un šī brīža lietošanu, pētnieki atklāja norādes uz negatīvu mijiedarbību, attiecībā uz kādreiz lietoja OK (p=0,06); HR=2,87; 95% TI [1,79 - 4,60] pret tām sievietēm, kuras nekad nav lietojušas OK: HR=2,24; 95% TI [1,51 - 3,34] pret tām sievietēm, kuras kādreiz lietojušas OK.

Pētnieki secināja, ka ņemot vērā HAT režīmu, lietošanas ilgumu un biežumu, populācijas kohorta pētījums neapstiprina hipotēzi, ka agrākajām OK lietotājām būtu paaugstināts krūts vēža risks, vēlākos gados lietojot HAT, turklāt tika pierādīts pat pretējais, ka agrākajām OK lietotājām ir pat nedaudz zemāks krūts vēža risks

 

Pirmavots: Thorbjarnardottir T, Olafsdottir E, Valdimarsdottir U, Olafsson O, Tryggvadottir L. Oral contraceptives, hormone replacement therapy and breast cancer risk: A cohort study of 16 928 women 48 years and older. Acta Oncologica, Jan 2014.