PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Osteoartrīts saistīts ar augstāku kardiovaskulārās mirstības risku

Doctus
Osteoartrīts saistīts ar augstāku kardiovaskulārās mirstības risku
Kardiovaskulārās mirstības risks pieaug līdz ar ceļa un gūžas osteoartrīta ilgumu, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā Osteoarthritis and Cartilage.

Pētījuma mērķis bija aprēķināt cēloņspecifisko mirstību pacientiem ar osteoartrītu un salīdzināt to ar vispārējo populāciju.

Pētījumam 2003. gadā tika identificēti visi Zviedrijas dienviddaļas iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 84 gadiem. No visiem šiem cilvēkiem tika atlasīti tie, kuriem ir diagnosticēts perifēro locītavu osteoartrīts laika periodā 1998. – 2003.gads. Visus dalībniekus novēroja no 2004. gada līdz izbraukšanai no šī reģiona, nāvei vai 2014.gada beigām. Visi nāves cēloņi tika klasificēti grupās pēc nāves cēloņa: kardiovaskulārs un audzēji, cukura diabēts, infekcijas, demence, gremošanas sistēmas slimības vai citi cēloņi. Aprēķiniem tika izmantots Koks proporcionālo draudu modelis.

No 469 177 rezidentiem tika identificēts 15 901 pacients (vidējais vecums 67 gadi (SD 10), 41 % vīrieši) ar ārsta diagnosticētu ceļa osteoartrītu, 93 47 ar gūžas, 4004 ar rokas un 5447 ar citu perifēro locītavu osteoartrītu. Atklāja, ka pacientiem ar osteoartrītu nav augstāki mirstības rādītāji no pētītajiem nāves cēloņiem, draudu attiecība ir tuva 1, līdzīgi vīriešiem un sievietēm. Tomēr ceļa un gūžas osteoartrītam un kardiovaskulārai nāvei draudu attiecība nebija proporcionāla  un pieauga attiecīgi līdz 1,19 (95 % TI [1,10 – 1,28]) un 1,13 (95 % TI [1,03 – 1,24]) 9 – 11 novērošanas gadu laikā, lielākoties pārmērīgas mirstības hroniskas išēmiskas sirds slimības un sirds mazspējas dēļ.

Pārmērīgas kardiovaskulārās mirstības risks pieaug līdz ar ceļa un gūžas osteoartrīta ilgumu. Lielākoties nāves saistītas ar hronisku išēmisku sirds slimību un sirds mazspēju. Pētījuma rezultāti norāda uz nepieciešamību veikt izmaiņas osteoartrīta ārstēšanas vadlīnijās, lielāku vērību pievēršot kustīguma veicināšanai un fizisko aktivitāšu līmeņa uzturēšanai vai paaugstināšanai.

 

AVOTS: Turkiewicz A, Kiadaliri AA, Englund M. Cause-specific mortality in osteoarthritis of peripheral joints. Osteoarthritis and Cartilage, June 2019,Volume 27, Issue 6, Pages 848–854.