PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Paaugstināta mirstība pēc miokarda infarkta gados jauniem cilvēkiem ar sistēmisku iekaisuma slimību

Doctus
Paaugstināta mirstība pēc miokarda infarkta gados jauniem cilvēkiem ar sistēmisku iekaisuma slimību
Pixabay
Autoimūnas sistēmiskas iekaisuma slimības (SID) ir saistītas ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību (SAS), īpaši miokarda infarkta (MI) risku. Tomēr ir ierobežoti dati par SID izplatību un sekām pieaugušajiem, kuriem MI ir bijis agrīnā vecumā.

Pētījumā noskaidroja SID izplatību un prognostiskās sekas pieaugušajiem, kuriem MI bijis agrīnā vecumā.

YOUNG-MI reģistrs ir retrospektīvs kohorta pētījums no diviem lieliem akadēmiskiem centriem, kurā iekļauti pacienti, kuri pirmo MI piedzīvoja 50 gadu vecumā vai jaunāki. SID tika noskaidrots, pārbaudot elektronisko medicīnisko dokumentāciju (EMR). Nāves gadījumu skaits tika noskaidrots, izmantojot EMR un valstu datubāzes. Kohortā bija 2097 indivīdi, no kuriem 53 (2,5 %) bija SID diagnoze. Pacienti ar SID biežāk bija sievietes (36% pret 19%, p = 0,004) un tiem bija hipertensija (62% pret 46%, p = 0,025). Vidēji 11,2 gadu novērošanas laikā pacientiem ar SID bija lielāks visu cēloņu mirstības risks, salīdzinot ar pacientiem bez SID (HR=1,95, 95 % TI [1,07–3,57], p = 0,030], samērotā kohortā, pamatojoties uz vecuma, dzimuma un SAS riska faktoriem HR = 2,68 (95 % TI (1,18–6,07), p = 0,018).

Starp pacientiem, kuri pirmo MI piedzīvoja agrīnā vecumā, 2,5 % gadījumu bija SID pazīmes, un šīm personām bija augstāks ilgtermiņa visu cēloņu mirstības risks. Pētījuma rezultāti liecina, ka SID ir saistīta ar sliktāku ilgtermiņa izdzīvotību pēc priekšlaicīga MI.

AVOTS: Weber B, Biery DW, Singh A, et al. Association of inflammatory disease and long-term outcomes among young adults with myocardial infarction: the Mass General Brigham YOUNG-MI Registry. European Journal of Preventive Cardiology, zwaa154.