PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Paracetamols palīdz mazināt delīrija risku pēc sirds operācijas

Doctus
Pēc operācijas delīrijs ir bieži sastopama komplikācija pēc sirds ķirurģijas un to var ietekmēt izvēloties piemērotākos pretsāpju un nomierinošos līdzekļus.

Pētījuma mērķis bija novērtēt pēc operācijas intravenozi ievadīta paracetamola vai placebo efektivitāti kombinācijā ar intravenozi ievadītu propofolu vai deksmedetomidīnu pacientiem uz pēc operācijas delīriju gados veciem pacientiem pēc sirds ķirurģijas. Šis bija nejaušināta iedalījuma, placebo kontrolēts, klīniskais pētījumsar120 pacientiem virs 60 gadu vecuma, kuriem veica sirds ķirurģiju. Pacientus nejaušināti iedalīja četrās grupās balstoties uz saņemtajiem pēcoperācijas pretsāpju līdzekļiem iv paracetamols vai placebo katras 6 stundas 48 stundu periodā un nomierinošie līdzekļi deksmedetomidīns vai propofols uzreiz pēc krūškurvja aizvēršanas un turpinot pirmās 6 stundas (paracetamols un deksmedetomīns n=29; placebo un deksmedetomīns n=30; paracetamols un propofols n=31; placebo un propofols n=30).

Primārais pētījuma iznākums bija pēc operācijas delīrija incidence. Sekundārie iznākumi bija delīrija ilgums, kognitīvo spēju pasliktināšanās, pretsāpju līdzekļu daudzums pirmo 48 stundu laikā, hospitalizācijas ilgums.

 No 121 pētījumā iekļautā pacienta (vidējais vecums 69 gadi; 19 sievietes), 120 pētījumu pabeidza. Pacientiem, kuri saņēma iv paracetamolu bija zemāks delīrija risks, salīdzinot ar placebo grupu (10 % pret 28 %; atšķirība -18 %, 95 % TI [-32 % – -5%); HR=2,8, 95 % TI [1,1 – 7,8]). Pacientiem, kuri saņēma deksmedetomidīnu pret propofolu nebija atšķirības delīrija incidencē (17 % pret 21 %; atšķirība -4 %, 95 % TI [-18 % – 10 %]; HR=0,8, 95 % TI [0,4 – 1,9]).  Sekundārajos iznākumos arī tika novērotas atšķirības starp paracetamolu un placebo: delīrija ilgums (mediānais 1 diena pret 2 dienām; ilgums intensīvās terapijas nodaļā (mediānais 29,5 stundas pret 46,7 stundas) un pretsāpju līdzekļa daudzums (mediānais 322,5 pret 405,3 µg morfīna ekvivalents). 14 pacientiem abās grupās (placebo – deksmedetomidīns un paracetamols – propofols (46 % un 45 %) un 7 pacientiem paracetamola – deksmedetomidīna un placebo – propofola grupā (24 % un 23 %) bija hipotensija.

Pētnieki secina, ka gados vecākiem pacientiem, kuriem veic sirds ķirurģiju, pēcoperācijas periodā iv paracetamols kombinācijā ar iv propofolu vai deksmedetomidīnu samazina pēc operācijas delīrija risku.

 AVOTS: Subramaniam B,Shankar P, Shaefi S, et al. Effect of Intravenous Acetaminophen vs Placebo Combined With Propofol or Dexmedetomidine on Postoperative Delirium Among Older Patients Following Cardiac Surgery. The DEXACET Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321(7):686-696.