PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pareizā 5 porciju proporcija ilgākam mūžam ir 2 augļi un 3 dārzeņi ikdienu

Doctus
Pareizā 5 porciju proporcija ilgākam mūžam ir 2 augļi un 3 dārzeņi ikdienu
Pixabay
Pētījumi, kuros iekļauti gandrīz 2 miljonu pieaugušo visā pasaulē, liecina, ka aptuveni piecu augļu un dārzeņu porciju ēšana ik dienu, kurās 2 ir augļi un 3 dārzeņi, visticamāk, ir optimālākais daudzums ilgākam mūžam. Jaunie pētījumi publicēti Amerikas Sirds asociācijas žurnālā Circulation.

Līdz šim nebija zināms optimālais augļu un dārzeņu daudzums, kas nodrošina veselību ilgtermiņā. Šajos pētījumos novēroja 66 719 sievietes (1984. – 2014.) un 42016 vīriešus (1986. – 2014.), kuriem pētījuma sākumā nebija sirds un asinsvadu slimības (SAS), vēzis un cukura diabēts. Uztura paradumi tika novērtēti ar uztura aptaujām reizi 2 – 4 gados. Tika veikta arī devas – atbildes meta-analīze, kurā iekļāva rezultātus no šiem 2 kohorta pētījumiem un 24 citiem perspektīviem kohorta pētījumiem.

Novērošanas laikā tika konstatēti 33 898 nāves gadījumi. Pēc samērošanas ar zināmiem un iespējamiem jaucējfakoriem un riska faktoriem, tika novērota nelineāra apgriezta saistība starp augļu un dārzeņu uzņemšanu un kopējo mirstību, kā arī cēloņspecifisko mirstību no vēža, SAS un elpošanas ceļu slimībām (p<0,001). 5 augļu un dārzeņu porcijas vai 2 augļu un 3 dārzeņu porcijas ikdienu bija saistītas ar zemāku mirstību; savukārt vairāk augļu un dārzeņu porciju dienā nebija saistīta ar papildus riska samazinājumu. 5 dārzeņu un augļu porcijas ikdienas, salīdzinot ar 2 porcijām, bija saistīta ar zemāku kopējās mirstības risku (HR=0,87; 95 % TI [0,85 – 0,90]), zemāku SAS mirstības risku (HR=0,88; 95 % TI [0,83 – 0,94]), zemāku vēža mirstības risku (HR=0,90; 95 % TI [0,86 – 0,95]) un zemāku mirstību no elpošanas ceļu slimībām (HR=0,65; 95 % TI [0,59 – 0,72]). Devas – atbildes meta-analīzē tika iekļauti 145 015 nāves gadījumi no 1892885 dalībnieku populācija, šajā meta-analīzē ieguva līdzīgus rezultātus (summārā mirstības riska attiecība 5 porcijām dienā bija 0,87; 95 % TI [0,85 – 0,88]; p<0,001). Lielāks augļu un dārzeņu patēriņš lielākoties bija saistīts ar zemāku mirstību, izņēmums bija cieti saturoši dārzeņi. Augļu sulu un kartupeļu uzņemšana nebija saistīta ar zemāku kopējo un cēloņspecifisko mirstību.

Pētnieki secina, ka lielāka augļu un dārzeņu uzņemšana ir saistīta ar zemāku mirstību; riska samazināšanās plato iestājas pie 5 augļu un dārzeņu porcijām dienā. Šie rezultāti pastiprina šī brīža rekomendācijas par to, ka ir jāpalielina augļu un dārzeņu proporcija ikdienas uzturā. Bet jāatceras, ka šajās porcijās netiek iekļautas augļu sulas un kartupeļi.  

AVOTS: Wang DD, Li Y,  Bhupathiraju SN, et al. Fruit and Vegetable Intake and Mortality: Results From 2 Prospective Cohort Studies of US Men and Women and a Meta-Analysis of 26 Cohort Studies. Circulation, 2021