PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pētījumu meta-analīzē pierādīts, ka CRO ir objektīvs diabētiskās retinopātijas biomarķieris

Doctus
Diabētiskās retinopātijas attīstības pamatā ir vairāki procesi – izmainīts metabolisms, oksidatīvs stress, subklīnisks iekaisums. Dažas ārstēšanas metodes, kas samazina iekaisumu, pierādījušas savu efektivitāti diabētiskās retinopātijas attīstības aizkavēšanā, līdz ar to jādomā, ka iekaisums ir būtisks retinopātijas attīstības komponents.

Šobrīd viens no biežāk izmantotajiem iekaisuma marķieriem ir C reaktīvais olbaltums (CRO). Tā līmenis pieaug mikrobu infekcijas un audu bojājumu gadījumā. Tomēr CRO loma diabētiskās retinopātijas patoģenēzē nav zināma. Tā pētīta vairākos pētījumos, bet diemžēl secinājumi ir dažādi atšķirīgos pētījumos. Lai veiktos pētījumus analizētu un saprastu, kāda tieši saistība ir CRO un retinopātijai, veikta pētījumu meta-analīze, kurā izmantoti dati no vairākām datu bāzēm – PubMed, Embase un citām.

Atladītajos pētījumos par pētāmajā grupā iekļauti pacienti ar diabētisko retinopātiju, bet kontroles grupā – diabēta pacienti bez retinopātijas un veseli pieaugušie.

Kopā apskatīti dati pat 3679 cilvēkiem. Izskaitļots, ka pacientiem ar diabētisko retinopātiju ir augstāks CRO līmenis nekā kontroles grupā, tāpat CRO bija augstāks tiem, kuriem bija proliferatīva retinopātija, nekā tiem, kam tā bija neproliferatīva.

Pētījuma rezultāti parāda, ka CRO var izmantot par diabētiskās retinopātijas norises smaguma biomarķieri.

AVOTS: Song J et al. Relationship between C-Reactive Protein Level and Diabetic Retinopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015 Dec 4;10(12):e0144406.